Různé změny ve vydání 20080612

vydání: 20080612 - verze: 11

Dialog pro výpočet slev nad dokladem - zrychlení načítání slev, které lze uplatnit.

Katalog - seznam materiálu výrobku přidáno abecední řazení podle produktu.

Zakázky - při použití funkce zkopírovat položky do existující zakázky (nabídky) se nekopírovalo procento slevy položky.

Evidence majetku - oprava zaokrouhlování při rovnoměrném odpisování. Částka vypočtená na celé Kč se následkem zaokrouhlení nahoru mohla zvýšit o 1 Kč.

Mzdy - nová verze TF Potvrzení o zdanitelných příjmech.

Prodejna - ceník (F8) nyní zobrazuje ceny bez DPH i s DPH.