Mzdy - Změny v nemocenské od 30.6.2008

vydání: 20080625 - verze: 11

Na základě nálezu Ústavního soudu v předpisu č. 166/2008 Sb., který mění zákon o nemocenském pojištění, a metodického pokynu Ministerstva práce a soc. věcí ke změnám ve výpočtu nemocenské je připravena aktualizace modulu Mzdy pro uživatele, kteří zpracovávají mzdy pro velké organizace. Vzhledem k datu účinnosti předpisu od 30.6.2008 je nutné aktualizovat na tuto verzi v případech pracovních neschopností započatých 28.-30.6.2008, tedy před zpracováním mezd za červen 2008. Ostatní uživatelé mohou aktualizovat až před zpracováním mezd za červenec.

Po aktualizaci Varia zkontrolujte v dialogu Mzdy|Nastavení v dolní části formuláře číslo vydání. Toto aktualizované vydání má číslo 20080625 nebo vyšší. Pokud číslo neodpovídá, neproběhla aktualizace na stanici korektně.

Výše nemocenského bude činit 60% redukovaného vyměřovacího základu od 1. do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti (karantény) s účinností od 30.6.2008. Za 30.6.2008 náleží nemocenské, pokud tento den připadne na první až třetí den pracovní neschopnosti. Pokud tedy pracovní neschopnost vznikne (či bude nařízena karanténa delší 3 dnů) dnem 28. či 29.6.2008 bude náležet nemocenské v 60% sazbě redukovaného vyměřovacího základu od 30.6.2008. Za 28. a 29. června v tom případě nemocenské nenáleží. U pracovních neschopností, které začnou před 28.6.2008, se nic nemění.

V případě, že pracovní neschopnost nastane až po odpracování části směny, nemocenské za tento den nenáleží.


Tato změna bude platit pravděpodobně pouze do 31.8.2008. Záměrem připravované právní úpravy je snížení sazby nemocenského v prvních 3 dnech na 25% redukovaného vyměřovacího základu. Podle legislativního vývoje bude k tomuto období připravena další aktualizace.