Sestava Doklady úhrad - doplněno datum úhrady

vydání: 20080620 - verze: 11

Do zdroje sestavy Doklady úhrad (v agendách Vydané doklady, Přijaté doklady a Interní doklady) byl přidán sloupec Datum úhrady.