Mzdy - Upozornění ČSSZ pro uživatele elektronického podání

vydání: 20080808 - verze: 11

 

ČSSZ sděluje uživatelům elektronického podání, že šifrovací certifikát (klíč) DIS.CSSZ.CZ  má platnost do 9.8.2008. Po tomto datu budou podání zašifrovaná tímto certifikátem odmítána. Nainstalujte si proto ze stránek http://www.cssz.cz , sekce e-podání, nový šifrovací certifikát (DIS.CSSZ.2008). Jeho kořenový certifikát PostSignum Root QCA a zprostředkující certifikát PostSignum Public CA zůstávají v platnosti, není třeba u nich nic měnit.

V doplňku Elektronická podání je třeba zadat nový šifrovací certifikát přes tlačítko Možnosti v dialogu Nastavení elektronického podání (u všech typů, které používáte, tj. Nemocenské pojištění a Důchodové pojištění) na kartě Certifikáty vyběrem nového certifikátu v poli Šifrovací certifikát.

Rovněž podpisové certifikáty vystavené v ČSSZ a kvalifikované certifikáty mají omezenou platnost. Zkontrolujte je a v předstihu si zajistěte kvalifikovaný podpisový certifikát od některé z akreditovaných certifikačních autorit. I tato změna je třeba v doplňku Elektronická podání nastavit na kartě Certifikáty.
Nezapomeňte sdělit na kontaktním pracovišti Vaší OSSZ/PSSZ změnu podpisového certifikátu (jiné změny nehlásíte), jinak budou Vaše podání zamítána.