Mzdy - Příspěvky firmy na penzijní připojištění a životní pojištění - oprava

vydání: 20080811 - verze: 11

Při použití mzdových složek s typem složky Penzijní připojištění - firma a Životní pojištění firma se z částek, které  v souhrnu přesahující 24 000,- Kč, provádí odvod zdravotního a sociálního pojištění na straně zaměstnance i zaměstnavatele a odvod daně na straně zaměstnance. Pokud je při výpočtu mzdy zjištěno překročení limitu, vytvoří se složka Příspěvky PP - daněné zam. s částkou, o kterou je limit překročen a v rámci této složky proběhne zdanění a odvod pojištění. Detailně je tento systém popsán v článku Mzdy - Penzijní připojištění a životní pojištění v roce 2008.

Do tohoto limitu 24 000,- Kč se dosud chybně zahrnovala navíc také částka složek s typem složky Penzijní připojištění - firma a Životní pojištění firma, které byly zadány do dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení nově v roce 2008. Pokud součet této částky a částek zadaných do zpracovaných mezd od začátku roku 2008 již překročil 24 000,- Kč, vytvořila se složka Příspěvky PP - daněné zam. předčasně. Tato částka byla zahrnuta do vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění a základu daně. Tento problém by mohl nastat u firem, které v průběhu roku přispívají zaměstnancům výrazně přes limit 24 000,- Kč. Indikací problému je vytvoření složky Příspěvky PP - daněné zam. před poskytnutím příspěvku v cekové výši 24 000,-. Těmto firmám doporučujeme revizi vyplacených částek a jejich zahrnutí do složky Příspěvky PP - daněné zam. Po aktualizaci Varia je možné ke kontrole použít tiskový formulář Rekapitulace příspěvků firmy.

Tiskový formulář zobrazuje kolik činí příspěvky firmy k aktuálnímu období, jaká částka se již zdanila a podlehla pojištění, kolik by tato částka měla činit a jaký je případný rozdíl. Při spuštění TF po vytvoření mezd (před jejich výpočtem), zobrazuje sloupec Zbývá ke zdanění částku, která byla do limitu zahrnuta navíc. Po provedení aktualizace a otevření modulu Mzdy je možné k opravě použít složku Oprava limitu připojištění. Částka v TF ve sloupci Zbývá ke zdanění bude záporná a stejně ji zadejte také do složky Oprava limitu připojištění. Po opravě a provedení výpočtu mezd by v TF ve sloupci Zbývá ke zdanění měla být 0.

Pokud se složka Oprava limitu připojištění nenabízí, je možné ji vytvořit v dialogu Mzdy|Mzdové složky tlačítkem Nová. V poli Mzdová složka zadejte Oprava limitu připojištění a v poli Typ složky vyberte Nepeněžní plnění.