Mzdy - Změny v nemocenské od 1.9.2008

vydání: 20080829 - verze: 11

Pod částkou 99 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 305/2008, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a některé další zákony.

Tento zákon přináší od 1. 9. 2008 následující změny v oblasti nemocenských dávek:
 
1. Sazba pro výpočet nemocenského za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti se snižuje z 60% na 25% denního vyměřovacího základu.

2. Vznikla-li pracovní neschopnost nebo karanténa 30. nebo 31. srpna 2008 a přechází do září, náleží nemocenské za 1. a 2. září ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

3. Nemocenské bude náležet i při karanténě kratší než 4 dny.

Na tyto změny reaguje nová verze modulu Mzdy. Vzhledem k bodu 2, kde je stanoveno přechodné období, se nic nemění na zpracování nemocenských dávek za srpen 2008. Aktualizace Varia je nutná až před zpracováním mezd za září 2008.

Po aktualizaci Varia zkontrolujte v dialogu Mzdy|Nastavení v dolní části formuláře číslo vydání. Toto aktualizované vydání má číslo 20080901 nebo vyšší. Pokud číslo neodpovídá, neproběhla aktualizace na stanici korektně.

Po provedené aktualizaci Varia bude modul Mzdy automaticky počítat nemocenské dávky za pracovní neschopnost nebo karanténu, která vznikne 1.9.2008 nebo později za první 3 kalendářní dny ve výši 25% denního vyměřovacího základu pode bodu 1.

Od vydání 20080917 byly upraveny také související tiskové výstupy: DNP, DNP - roční rekapitulace, Mzdové listy, Mzdové listy – SQL, Mzdové listy za období od-do.