Mzdy - Úpravy TF

vydání: 20080901 - verze: 11

V souvislosti se změnami nemocenských dávek k 1.9.2008 jsou od vydání 20080917 upraveny následující TF :

TF Mzdové listy - SQL

Při sjednocení způsobu zobrazení svátků v počtu pracovních dní doby pobírání nemocenských dávek byly v prvním črvtletí roku 2008 upraveny tyto TF Mzdové listy, DNP, DNP - roční rekapitulace, Rekapitulace nemocí, POČR, PPM (viz článek Mzdy - Nový tiskový formulář DNP - roční rekapitulace). Obdobně byl nyní upraven také TF Mzdové listy - SQL.

 

TF DNP, DNP - roční rekapitulace, Mzdové listy, Mzdové listy – SQL, Mzdové listy za období od-do

V souvislosti se změnou v oblasti nemocenských dávek k 1.9.2008 byly upraveny také související tiskové výstupy: DNP, DNP - roční rekapitulace, Mzdové listy, Mzdové listy – SQL, Mzdové listy za období od-do.

 

Dále byl upraven TF:

TF ELDP - roční

Dle všeobecných zásad pro vyplňování ELDP se u osob s trvalým pobytem v zahraničí veškeré adresní údaje ELDP uvádějí dle místa pobytu na území ČR. V Personalistice v dialogu Pracovník se u zaměstnance vyplní adresa trvalého pobytu v zahraničí do pole Adresa na kartě Obecné. Adresa cizince v ČR se vyplní:

1. Při tisku Nemocenského pojištění - Přihláška (Soubor|Tisk - Nemocenské pojištění - Ukázka - Načíst - Zobrazit - Detail) se v polích Adresa cizince v ČR vyplní jeho adresa v ČR. Po zavření detailu a klepnutí na Export do Varia se tyto údaje uloží do databáze.

2. Dodatečně lze tuto adresu doplnit také v dialogu Pracovník na kartě Personální po klepnutí na tlačítko Přihláška SP. Postupně se vybírají ze seznamu volby Adresa cizince v ČR - ulice, Adresa cizince v ČR - č.p., Adresa cizince v ČR - PSČ a Adresa cizince v ČR - obec a ke každé volbě se doplní příslušný údaj adresy. 

Po vyplnění adresy cizince v ČR jedním z těchto způsobů se tato adresa použije při tisku ELDP v případě, že je vyplněná hodnota pole Adresa cizince v ČR - obec.

Pokud osoby s trvalým pobytem v zahraničí pobyt v České republice nemají (např. dojíždějí za prací z pohraničních oblastí Slovenské či Polské republiky), uvede se pouze jejich zahraniční adresa na kartě Obecné v poli Adresa včetně zadání státu. Při tisku ELDP bude v údaji PSČ automaticky uveden třímístný kód státu.