Mzdy a legislativní změny v nemocenské k 1.9.2008 

Dne 1. září 2008 jsme s měsíčním předstihem uvolnili nové vydání Altus VARIO, které obsahuje aktualizaci modulu Mzdy. Aktualizace reaguje na změny vyplývající ze zákona č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a některé další zákony.

Všichni uživatelé modulu Mzdy, kteří vyplácejí dávky nemocenského pojištění, musí aktualizovat Altus VARIO na vydání 20080901 a novější nejpozději před zpracováním mezd za září 2008, pokud tak již neučinili. Zpracování mezd za srpen 2008 nebylo tímto zákonem ovlivněno. Tiskové formuláře reagující na tyto legislativní změny (DNP a Mzdové listy) jsou k dispozici od vydání 20080917.

Před zpracováním mezd po této aktualizaci věnujte pozornost článku Mzdy - Změny v nemocenské od 1.9.2008.

Pokud při zpracování mezd poskytujete příspěvky firmy na penzijní připojištění a životní pojištění v částce vyšší než 24 000,- Kč ročně na jednoho zaměstnance, věnujte pozornost také článku Mzdy - Příspěvky firmy na penzijní připojištění a životní pojištění - oprava.