Evidence majetku - popis položky v dokladech majetku

vydání: 20080922 - verze: 11

V modulu Evidence majetku byly upraveny zápisy do dokladů majetku (doklady o zařazení, odpisech a vyřazení). Do položky dokladu se nyní zapisuje popis operace, číslo majetku a název majetku. Dosud se zapisoval jen popis operace a číslo majetku.