Zaúčtování kursových rozdílů záloh

vydání: 20081002 - verze: 11

Výpočet kursových rozdílů záloh při zaúčtování nyní probíhá i v případě, kdy je jiný kurs zálohové faktury a jiný kurs úhrady zálohy.

Kursový rozdíl zálohy se nevypočte, pokud bude použitá záloha vyšší než uhrazená. Dále se nevypočte, pokud bylo více úhrad zálohy v různých měnách.