Hláška: Nemáte přístup k panelu Přidat nebo odebrat programy. Obraťte se na správce systému.

vydání: 20081014 - verze: 11

Zobrazí-li se při pokusu o spuštění programu s názvem Setup.exe nebo Install.exe na Terminal serveru hláška "Nemáte přístup k panelu Přidat nebo odebrat programy. Obraťte se na správce systému.", znamená to, že nejste členem lokální skupiny Administrators a nemáte oprávnění přepnout Terminal server do režimu instalace (příkaz change user /install).

Ve výchozím nastavení nepovoluje Windows server spuštění souborů s výše uvedeným názvem, je-li terminálová služba ve výchozím EXECUTE režimu (change user /execute).Chcete-li toto chování změnit, změňte pomocí editoru registru hodnotu BlockOnTSNonInstallMode v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\setup.exe z 1 na 0.