Newsletter
Vario Info 44 ze dne 11.5.2009 | přihlásit k odběru | doporučit k odběru


Vážení přátelé,

Minulý týden jsem v médiích četl výrok Tomáše Bati, který prohlásil v r. 1932: „To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.“

Tento 77 let starý citát zapadl i do mého pocitu z nedávné návštěvy Londýna. Moc se mi líbilo, jak jsou tam k sobě lidi ohleduplní a slušní. Všude je pořádek, věci fungují a vůbec nevadí, že jsou staré, protože jsou kvalitní. Fortel, solidnost, kvalita – chcete-li sledování dlouhodobých cílů místo orientace na okamžitý maximální zisk – to je cesta k prosperitě. Této hodnotě věříme i v Altusu.
Štěpán Pokorný


Novinky

Školení v Brně, Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích
K efektivnímu využívání nové verze Varia je zapotřebí načerpat značný objem nových znalostí. Účast na tradičních školeních Varia, probíhajících v Praze, je pro řadu našich zákazníků časově příliš náročná. Rozhodli jsme se proto školení Varia rozšířit i mimo Prahu, konkrétně do Brna, Hradce Králové, Plzně a Českých Budějovic. Kapacita sálů může být rychle vyčerpána; proto se, prosím, v případě zájmu registrujte co nejdříve.
více zde 


Rozšiřujme Vario
Všem zájemcům o vývoj zákaznických rozšíření pro Altus Vario 12 je určeno programátorské školení, které proběhne 14. května v Praze. Obsahem školení budou principy i konkrétní postupy pro tvorbu vlastních tiskových výstupů, zobrazení, doplňků, modulů a ostatních komponent. Školení je určeno pro pokročilé uživatele Varia a programátory se znalostí programu Microsoft Access na úrovni vývojáře.
více zde 


Portal Workflow – opona se otevírá
V minulém čísle Vario Info jsme poodhrnuli oponu nad velkým rozšířením Altus Portal o workflow. O snadnosti nasazení Portalu včetně workflow svědčí i jeho nová instalace v TA Triumph-Adler, o které se můžete dočíst v tomto čísle. Podívejme se dnes, jak workflow vlastně vypadá.
více zde 


Tipy a triky

Sledování historie kontaktů
Specializované CRM systémy pro sledování komunikace bývají složité a drahé. V řadě firem přitom pro tento úkol plně postačí Vario a Deník událostí. Uživatelé nového Varia mají na výběr dokonce ze dvou možností.
více zde 


Oprava narušené číselné řady
Při práci s Variem se někdy stává, že potřebujete zadat zkušební doklady, které pak opět vymažete. Co ale v případě, že se po takovém experimentu nevrátí zpět číslo dokladu v číselné řadě?
více zde 


Altus Vario a Portal v praxi

Altus Portal snižuje provozní náklady
Minulý měsíc byl Altus Portal úspěšně nasazen ve firmě TA Triumph-Adler Česká republika, přední společnosti v oblasti kancelářské techniky. Díky nasazení Altus Portal dokázal TA Triumph-Adler sjednotit proces workflow – schvalování přijatých faktur a dalších externích dokumentů – v transparentní celek. Významným přínosem elektronického schvalování dokumentů je například omezení zbytečných prodlev ve splatnostech faktur.
více zde 


Vario omezuje administrativu při práci se stovkami klientů
Dalším důkazem snadné přizpůsobitelnosti Varia je jeho nasazení i v poněkud nevšedním oboru – pronajímání virtuálních sídel. Díky implementaci komplexního podnikového systému Altus Vario snížila firma COMEFLEX CONSULTING administrativní náročnost zajišťování virtuálních kanceláří a souvisejících služeb.
více zde