Přenášení adresy sídla a zboží doručit na skladové doklady

Pokud se ze zakázky vystaví výdejka a následně z výdejky faktura, nepřenese se ze zakázky na fakturu Adresa sídlo a Adresa zboží doručit.

Od tohoto vydání se kopírují při vystavení dokladu všechny adresy sídla a doručení zboží.