Vario Info Services - 15.7.2009


Services
doporučit k odběru


Vážení uživatelé,

v aktuálním VARIO Info Services Vás seznámím s řešeními, které Vám pomohou zefektivnit práci s dokumenty.

 

I bez složitých zjišťování a statistik všichni tušíme, že z času věnovaného vyřízení „papírového“ dokumentu potřebujeme obvykle největší část  na jeho dohledání, méně na prostudování a často pak jen pár vteřin na jeho skutečné vyřešení a oddelegování dalšímu kolegovi. Oficiální studie dokonce tvrdí, že průměrný uživatel pracující s jedním dokumentem 12 minut, potřebuje asi 9 minut jen na nalezení požadovaných informací a pouze 3 minuty věnuje skutečné práci. A to nerozvádí skutečnost, že každý x-tý dokument není nalezen vůbec, jiné zase projistotu hned v několika různých variantách. Časové a finanční nároky na vyřízení dokumentu vznikají také při preventivním kopírování dokumentů (nejen čas jsou peníze, náklady na papír a náplně tiskáren také  nejsou zanedbatelnou položkou).

 

Řešením, které zajistí kvalitní a rychlé vyřízení dokumentu a přinese nemalé finanční úspory je Workflow http://cs.wikipedia.org/wiki/Workflow. Oficiální definice říká, že Workflow  je obvykle součástí systémů pro správu dokumentů, která rozděluje všechny činnosti související s vyřízením dokumentu a úkoly definované v nastavení deleguje určeným pracovníkům. Zajišťuje tak dodržování firemních standardů a zaručuje kvalitu zpracování celého procesu

 

          Ten lze rozdělit do následujících kroků:

          1. pořízení dokumentu - přiřazení procesu WFL dokumentu v elektronické podobě

          2. identifikace – popis (usnadní následné vyhledávání) a určení toku dokumentu

          3. schvalovací proces (i víceúrovňový)

          4. může následovat překlopení záznamu do firemního IS (ruční nebo automatické)

 

          Nejčastěji je využíván při zpracování přijatých faktur (věcné a finanční schválení, schválení úhrady,

          zaúčtování dokladu, archivace), ale aplikovat lze na jakýkoli dokument – smlouvy, objednávky, reklamace atp.

             

          Výhody, které Vám WKF přinese:  

          - už založením se dokument automaticky archivuje, nemůže se ztratit

          - vyhledání konkrétního dokumentu podle zadaných parametrů je otázkou několika vteřin

          - doklad neobíhá po jednotlivých kancelářích, dokumenty jsou sdílené a určený pracovník vidí svoje úkoly

          - veškeré změny a procesy prováděné nad dokumentem jsou identifikovatelné

  - způsob zpracování procesu je pevně daný, do jeho průběhu zasahují pouze kompetentní osoby

  - kdykoli je jasné, ve které fázi zpracování se dokument nachází a kdo je tkz. na řadě

  - díky sdílení dokumentů a jasným pravidlům se zkrátí celý proces řešení, eliminuje se duplikace

    procesů, není  třeba řešit nesrovnalosti mezi originálem a kopiemi, sníží se náklady na vytváření pracovních

    kopií dokumentů atd., což znamená výraznou úsporu finančních prostředků.

 

Naše nabídka řešení:

V rámci partnerské sítě byla vyvinuta dvě řešení. Altus Portal Workflow je určené náročným klientům, jeho součástí je i firemní intranet a řízení dokumentace podle norem ISO 9001 a dalších. Invoiis vyvinuté partnerskou společností ACOMWARE, s.r.o. ve spolupráci se společností CodeBerry je vhodné pro menší firmy a zatím pracuje pouze s Přijatými doklady a formátem pdf, připravuje se začlenění Zakázek 

Více informací o možnostech jednotlivých produktů získáte na níže uvedených odkazech. 

Nahoru       

       Altus Portal workflow:

http://www.altusvario.cz/reseni/reseni-ostatni/altus-portal-workflow

 

        Invoiis:

          http://www.altusvario.cz/reseni/reseni-ostatni/11/invoiis

          POZOR: akční letní sleva 23.000,-

                                                                                                                                                                        Nahoru