Newsletter
Vario Info 46 ze dne 22.12.2009 | přihlásit k odběru | doporučit k odběru


Vážení uživatelé,

Zákonem č. 362/2009 byla ukončena platnost Slev na pojistném o rok dříve, tj. k 31. 12. 2009 (oproti původně schválenému datu 31. 12. 2010). Vzhledem k tomu je nutné ukončit platnost výchozích mzdových složek Sleva SP - nárok k datu 31. 12. 2009.

Mzdové složky nemusíte ukončovat 'ručně', ukončení se provede automaticky při aktualizaci Varia 12 na vydání 20091218 a novější (u Varia 11 na vydání 20091223 a novější).

 


Novinky

Na našich webových stránkách je k dispozici nové vydání, v němž je zapracováno automatické ukončení platnosti složek Sleva SP - nárok k 31. 12. 2009. 


V průběhu měsíce ledna bude k dispozici další aktualizace s Nastavením roku 2010. S aktualizací můžete počkat až na toto vydání, které vám oznámíme dalším zpravodajem. 


Nahoru       

Nabídka školení


V souvislosti s již platnými či dosud chystanými změnami legislativy připravujeme školení "Změny ve mzdách pro rok 2010". Cílem školení je seznámit uživatele se změnami v modulu Mzdy, které vyplývají z legislativních změn platných pro rok 2010. Z časových důvodů nebude v rámci školení probíhat výklad samotné legislativy. Školení je určeno pro uživatele Altus Vario 11 a Vario 12.


Program školení:
1. Sociální a nemocenské pojištění
- nové hranice pro výpočty
- termín odvodu pojistného
2. Důchodové pojištění
- dosažení důchodového věku
- změny v druhu invalidního důchodu
- ELDP
3. Zdravotní pojištění
- termín odvodu pojistného
4. Daně
- změny
- roční zúčtování

Termín: 26. 1. 2010 (13:30 - 16:30)

             29. 1. 2010 (09.30 - 12.30)


Další podrobnosti a možnost přihlášení zde.


Nahoru