Změna sazeb od 1. 1. 2013

vydání: 20121220 - verze: 11

Tento popis platí pouze pro Vario verze 11.

Od 1. ledna 2013 se mění sazby DPH ze 14 a 20 % na 15 a 21 %. V souvislosti s touto změnou jsme připravili aktualizaci Varia, která zohledňuje změnu sazby DPH a upravuje nastavení číselníků.

Postup

 1. Stáhněte aktuální vydání Altus Vario (vydání 20121220 nebo vyšší).
 2. Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 3. Změňte sazby DPH v katalogu (viz dále).
 4. Změňte sazby DPH v otevřených zakázkách (viz dále).
 5. Pokud účtujete DPH na analytické účty dle sazby, přidejte účty s analytikou *15 a *21 (viz dále).

Změna sazby DPH v katalogu produktů

Sazba DPH je uvedena v katalogu na produktu. Při vložení produktu do dokladu ji Vario automaticky změní na platnou podle data zdanitelného plnění dokladu. Pokud máte v katalogu sazbu DPH zadanou napevno číslem (tj. 14 či 20), můžete tuto hodnotu změnit funkcí Najít a nahradit:

 • Agenda Katalog, tabulka produktů.
 • Umístit kurzor do pole Sazba DPH (pokud není sloupec zobrazen, použijte příkaz menu Formát l Zobrazit skryté sloupce...).
 • Příkazem menu Úpravy l Nahradit... zobrazit okno Najít a nahradit.
 • Do pole Co hledat zadat hodnotu (např. 20).
 • Do pole Nahradit zadat hodnotu 21 nebo Základní (pokud nepotřebujete číselnou hodnotu z důvodu exportu na e-shop apod.).
 • Tlačítkem Nahradit provést nahrazení sazeb.
 • Totéž proveďte pro nahrazení snížené sazby.

 

Změna nastavení - analytika

Pokud používáte analytické účty 343 podle našeho přednastavení (tedy 343020, 343120) a budete chtít v členění analytiky podle sazby pokračovat, musíte provést následující úpravy účtového rozvrhu a předkontací:

 • V účtovém rozvrhu pro rok 2013 založte účty 343021 a 343121.
 • V modulu Účetnictví v Možnostech předkontací l Zdanitelná plnění změňte účty pro základní sazbu z 343020 na 343021 u přijatých plnění a z 343120 na 343121 u uskutečněných plnění.
 • Totéž proveďte pro sníženou sazbu. 

Změna nastavení - sazby DPH

Aktualizace Varia přidá do číselníku DPH nové sazby 15 a 21 % platné od 1. 1. 2013 a ukončí platnost sazeb 14 a 20 % k 31. 12. 2012. Pokud chcete toto nastavení ověřit, naleznete číselník Sazby DPH v menu Nástroje l Možnosti, karta Číselníky, číselník Sazby DPH.

Změna nastavení - šablony

Pokud máte v některé ze šablon nového záznamu v některé z agend daňových dokladů výchozí sazbu 14 či 20 %, je potřeba šablony upravit a sazbu změnit na 15 nebo 21 %. Toto je nutno provést ručně.

Kdy instalovat aktualizaci?

Doporučujeme instalovat ještě letos, nemusíte čekat do roku 2013. Instalaci neodkládejte, předchozí vydání nižší než 20121220 nebude v roce 2013 fungovat správně.

Jak to bude fungovat - doklad vystavený podle jiného dokladu

Pokud vystavíte doklad některou z funkcí, která kopíruje položky z jiného dokladu, budou zachovány sazby DPH z původního dokladu. To je žádoucí například u dobropisů, ale nežádoucí, jestliže fakturujete zakázky nebo vystavujete fakturu podle vzorové faktury. Doporučujeme vám proškolit v tomto ohledu pracovníky, kteří vystavují daňové doklady. U otevřených zakázek doporučujeme sazby DPH opravit (viz výše).

Jak to bude fungovat - vyúčtování zdaněné zálohy z roku 2012

Pokud bude na faktuře započtena zálohová faktura s DDPP se sazbou 14 nebo 20 %, je třeba příslušně rozepsat i základ daně. Tedy část základu daně, který má být zúčtovaný původní sazbou (ve výši DDPP) a zbývající část základu, který bude zatížen novou sazbou DPH.

Po navázání zálohové faktury s DDPP se na položkách zobrazí řádek ve stavu Záloha a vyúčtováním DPH se sazbou z roku 2012.

Při uzavírání dokladu vás Vario upozorní, že na dokladu je použita neplatná sazba DPH, a vyzve vás ke kontrole. Po zaúčtování dokladu Vario předpokládá, že už byl důkladně zkontrolován a upozornění již nezobrazí.

Jak to bude fungovat - produkt na dokladu

Sazba DPH je uvedena přímo u produktu a je vhodné ji změnit na správnou. Vario vám usnadní fakturaci na přelomu roku tím, že při použití produktu se 14 nebo 20 % DPH na dokladu s DUZP v roce 2013 tuto sazbu automaticky změní na 15 nebo 21 % a naopak.

Zadání jiné sazby DPH

Pokud z nějakého důvodu potřebujete zadat jinou sazbu DPH, než se nabízí v seznamu sazeb, můžete tak učinit. Vario se zeptá, zda si přejete použít jinou sazbu DPH, než odpovídá datu dokladu a pokud potvrdíte, seznam zobrazí všechny sazby z číselníku DPH bez ohledu na datum. Díky tomu můžete použít "historickou" sazbu DPH.