Prohlášení poplatníka daně

Obsah

Popis doplňku

Agenda Personalistika obsahuje tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně, který umožňuje tisk prohlášení pro pracovníky s aktivním pracovním poměrem a podepsaným nebo předpokládaným podpisem prohlášení. Prohlášení je možné vytisknout nebo exportovat do PDF.

V tabulce agendy Personalistika je k dispozici zobrazení Prohlášení poplatníka daně. Zobrazení není standardní součástí modulu Mzdy, ale objeví se až po instalaci doplňku, protože spolu úzce souvisí. Rovněž se zobrazení dá spustit jen na datech na SQL serveru, v profilu s MDB daty není k dispozici. Zobrazení umožňuje přímé otevření dokumentu s prohlášením a zobrazuje datum podpisu nebo datum odmítnutí podpisu.

Pro usnadnění exportu při hromadném vytvoření prohlášení a uložení do PDF doporučujeme využít doplněk Prohlášení poplatníka daně. Pro každého pracovníka se vytvoří samostatný PDF soubor s předvyplněným prohlášením. PDF se uloží do přednastavené složky a připojí se ke kartě Dokumenty pracovníka.

Instalace

Doplněk instalujte z Vario Shopu.

Licence

Doplněk vyžaduje licenci tiskového formuláře TF Mzdy PPD, která se přiděluje na konkrétní účetní jednotku a licenci doplňku TF Mzdy PPD Podpis, která se poskytuje na celý profil.

Obě licence nenabízí 30denní demo licence, takže vyžadují okamžité objednání.

Nastavení

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

 • V nastavení doplňku je možné zvolit složku pro uložení výsledných PDF souborů (obr. 1).
 • Prohlášení si můžete např. strukturovat do podsložek podle roků prohlášení.
 • Pro správnou funkci doplňku na všech počítačích by se mělo jednat o sdílenou síťovou složku.

Možnosti Varia a složka pro uložení souborů do PDF

Obrázek 1: Možnosti Varia a složka pro uložení souborů do PDF.

Oprávnění k doplňku

Nastavte oprávnění k doplňku. Jestliže necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Použití doplňku

 • Otevřete agendu Personalistika ve firmě, ze které chcete hromadně tiskový formulář tisknout.
 • Start doplňku provedete z menu agendy Personalistika.
 • V prvním kroku si můžete zvolit, jestli chcete prohlášení vytvořit hromadně nebo jen pro vybrané uživatele (obr. 2).

Dialog Vyberte způsob vytvoření prohlášení

Obrázek 2: Dialog Vyberte způsob vytvoření prohlášení.

 

 • Pokud zvolíte volbu „Vybrat jednotlivé pracovníky”, v následujícím kroku se otevře výběrový dialog, ve kterém můžete zvolit konkrétní pracovníky, pro které se má prohlášení vytvořit (obr. 3).

Dialog Vyberte pracovníky pro vytvoření prohlášení plátce daně

Obrázek 3: Dialog Vyberte pracovníky pro vytvoření prohlášení plátce daně.

 

 • Ať už zvolíte hromadné nebo individuální vytvoření prohlášení, v následujícím kroku se otevře dialog, shodný s dialogem před tiskem, ve kterém si můžete nastavit další parametry a úroveň vyplnění výsledného dokumentu (obr. 4).

Dialog formuláře Prohlášení poplatníka daně do PDF

Obrázek 4: Dialog formuláře Prohlášení poplatníka daně do PDF.

 

 • O postupu zpracování jste informováni ukazatelem průběhu (obr. 5).

Informační okno s ukazatelem průběhu generování formuláře Prohlášení poplatníka daně

Obrázek 5: Informační okno s ukazatelem průběhu generování formuláře Prohlášení poplatníka daně.

 

 • Po skončení generování prohlášení pro všechny pracovníky jste informováni o úspěšném dokončení (obr. 6).
 • Při opakovaném generování prohlášení pro daný rok systém smaže předchozí PDF soubor, odstraní elektronické podpisy z deníku a smaže záznam z tabulky Dokumenty.
 • Opakovaným vygenerováním prohlášení se PDF soubor i záznam do agendy Dokumenty opět vygenerují.

Pracovník musí nově vygenerovaný záznam znovu podepsat.

Informační okno s výsledkem generování formuláře Prohlášení poplatníka daně

Obrázek 6: Informační okno s výsledkem generování formuláře Prohlášení poplatníka daně.

 

 • V detailu pracovníka na kartě Dokumenty najdete odkaz na výsledný PDF soubor pro daného pracovníka (obr. 7).
 • Typ dokumentu musí být PPD, jinak se nezobrazí v zobrazení „Prohlášení poplatníka daně”.

Detail záznamu Pracovník na kartě Dokumenty

Obrázek 7: Detail záznamu Pracovník na kartě Dokumenty.

 

Související dokumenty