Nastavení agendy Katalog půjčovny

Základní pilíře výpůjčního procesu

Abyste mohli půjčovat určitý sortiment zboží, potřebujete ho zapsat do katalogu půjčovny a podle nějakého klíče jej rozčlenit. Agenda Katalog půjčovny vyžaduje členění na tři úrovně. V terminologii Vario jim říkáme:

  1. Nadřazené vlastnosti zdrojů
  2. Kategorie zdrojů dle dovednosti
  3. Katalog zdrojů

Prostě si představte, že skupinu produktů – podle jejich parametrů, znaků a vlastností – zařadíte do stromu rozděleného na kategorie.

Zjednodušeně si to vysvětlíme na příkladu "půjčovny zahradní techniky". První úroveň členění představuje hlavní kategorie "Sekačky". Druhá úroveň vyjadřuje blíže specifikovanou (pod)kategorii – například "Benzínové sekačky". Ve třetí úrovni leží konkrétní produkt "HECHT 541 SX – benzínová sekačka s pojezdem", který chcete půjčovat. Pro každou jmenovanou úroveň potřebujete knihu.

Založení knih v agendě Katalog půjčovny

1. Kniha Katalog typů zdrojů

Pro výše popsané účely je potřeba v agendě Katalog půjčovny založit tři knihy. První knihu v nejvyšší úrovni hierarchie chápejte jako katalog typů zdrojů.

  • Předdefinovanou knihu Katalog půjčovny odstraňte, nebo přejmenujte na jednu z níže přidávaných knih.
  • Založte novou knihu. Zde popisujeme přidání a nastavení knihy. Pojmenujte ji Katalog typů zdrojů.
  • V detailu knihy, v nastavení Povolené záznamy – ponechte pouze typ záznamu Typ zdroje (TZ), ostatní řádky smažte (obr. 1).

Možnosti agendy Katalog půjčovny: Povolené záznamy v knize Katalog typů zdrojů

Obrázek 1: Možnosti agendy Katalog půjčovny: Povolené záznamy v knize Katalog typů zdrojů.

Do knihy později zařadíte nadřazené "kategorie" – pojmenované podle zamýšleného sortimentu (například zmíněné "Sekačky"). Těchto kategorií (záznamů) můžete mít v knize libovolné množství. Počet knih není omezen. Zde použitý název knihy není závazný.

2. Kniha Katalog dovedností zdrojů

Druhá kniha v podřízené úrovni soustřeďuje dovednosti zdrojů, slouží tedy k členění zdrojů (produktů k půjčování) podle základních parametrů.

  • Založte novou knihu. Zde popisujeme přidání a nastavení knihy. Pojmenujte ji Katalog dovedností zdrojů.
  • V detailu knihy, v nastavení Povolené záznamy – ponechte pouze typ záznamu Dovednost (DO), ostatní řádky smažte (obr. 2).

Možnosti agendy Katalog půjčovny: Povolené záznamy v knize Katalog dovedností zdrojů

Obrázek 2: Možnosti agendy Katalog půjčovny: Povolené záznamy v knize Katalog dovedností zdrojů.

Do knihy později zařadíte "(pod)kategorie" pojmenované podle zamýšleného sortimentu k půjčování (například zmíněné "Benzínové sekačky"). Těchto podkategoríí můžete mít v knize libovolné množství. Počet knih není omezen. Zde použitý název knihy není závazný.

3. Kniha Katalog zdrojů

Třetí kniha obsahuje zdroje, tj. konkrétní jednotky pro účely výpůjčního procesu.

  • Založte novou knihu. Zde popisujeme přidání a nastavení knihy. Pojmenujte ji Katalog zdrojů.
  • V detailu knihy, v nastavení Povolené záznamy – ponechte pouze typ záznamu Zdroj (ZA), ostatní řádky smažte (obr. 3).

Možnosti agendy Katalog půjčovny: Povolené záznamy v knize Katalog zdrojů

Obrázek 3: Možnosti agendy Katalog půjčovny: Povolené záznamy v knize Katalog zdrojů.

Do knihy budete později zakládat konkrétní produkty (zdroje), které chcete půjčovat. V poli Typ položky bude uvedena hodnota Zdroj, v poli Typ zdroje bude definována příslušnost do kategorie (např. Sekačky). Na kartě Dovednosti bude zdroji přiřazena dovednost (Sekačka benzínová). V knize můžete mít libovolné množství jednotek (zdrojů) k zapůjčení. Počet knih není omezen. Zde použitý název knihy není závazný.

Oprávnění

Nastavení oprávnění pro knihy viz Instalace a nastavení modulu Půjčovna.

 

Navazující dokument

 

Související dokument