Převést produkty do knihy v agendě Katalog půjčovny

Zjistili jste, že v knihách agendy Katalog půjčovny máte záznamy, které zanikly, dosloužily nebo je prostě potřebujete přesunout do jiné knihy? Zbytečně vám znepřehledňují pohled na položky v zobrazení agendy? Pomoc je snadná. Záznamy zařaďte do jiné knihy pomocí několika jednoduchých úkonů průvodce (obr. 1). Pro převod záznamu do knihy je vyžadováno oprávnění pro úpravy ve zdrojové i v cílové knize.

Postup

1. Vyberte si knihu, ze které chcete přesunovat záznamy. Ve skupině Agenda/Nástroje agendy zvolte příkaz Převést produkty do knihy...

  • Záznamy určené k převodu do jiné knihy můžete v zobrazení tabulky agendy předem vybrat například pomocí filtrování. Vybrat si je přirozeně můžete až v průvodci Převést záznamy do knihy (obr. 1).

2. Průvodce nabídne seznam záznamů z aktuální knihy. Ze seznamu vyberete záznamy, které chcete převést do jiné knihy.

  • Nemusíte "ručně" zaklikávat CheckBox - Zatržítko jednotlivé řádky. Místo toho stačí táhnout myší přes volič záznamů.
  • Klepnutím na tlačítko Vybrat vše vyberete všechny kontakty.
  • Tlačítkem Zrušit výběr výběr všech kontaktů zrušíte.
  • Klepnutím na tlačítko OK zahájíte převod.

3. Jestliže máte v agendě Katalog půjčovny vytvořených více knih, průvodce se dotáže na cílovou knihu převodu.

4. Výběrem cílové knihy je převod dokončen.

Dialog průvodce pro převod záznamů do jiné knihy

Obrázek 1: Dialog průvodce pro převod záznamů do jiné knihy. Při větším počtu záznamů je doporučujeme filtrovat a řadit pomocí místní nabídky.

 

Související dokumenty