Tiskové výstupy agendy Katalog půjčovny

Agenda Půjčovna má v menu Soubor/Tisk předdefinované tyto tiskové formuláře:

  • Štítek 30 × 15 (mm)
  • Štítek 50 × 10 (mm) s logem
  • Štítek 60 × 30 (mm)

Slouží pro tisk štítků s čárovým kódem EAN-13. Nastavení na jiný rozměr štítků je možné pouze v návrhovém režimu tiskového výstupu. Před tiskem bude zobrazen dialog Nastavení čárových kódů EAN 13 – Tisk štítků (obr. 1) pro nastavení hodnot v polích Počet štítkůVynechat.

Dialog Nastavení čárových kódů EAN 13 – Tisk štítků

Obrázek: Dialog Nastavení čárových kódů EAN 13 – Tisk štítků

Počet štítků

Volba pro tisk jednoho čárového kódu vícekrát. Zobrazí se jen při tisku Aktuálního záznamu (volba v sekci Rozsah tisku v dialogu Tisk).

Vynechat

Číslo určuje počet netisknutých (vynechaných) štítků na archu. Tisk začíná od následující pozice za posledním prázdným štítkem. Například zadané číslo 4 v poli Vynechat způsobí, že tisk začne na pátém štítku.

Tisk tabulky agendy – sestava

Tabulku agendy lze vytisknout výběrem položky Aktuální objekt z nabídky Náhled na panelu nástrojů. Tuto sestavu je nejprve nutno naformátovat. Tzn. nastavit rozvržení polí, titulky a další vlastnosti sestavy. Pro formátování slouží dialog Návrh sestavy. Tento dialog se otevře automaticky při tisku aktuálního objektu (tabulky agendy) pokud nebude nalezen návrh sestavy pro dané zobrazení a jeho rozvržení, nebo přes menu Zobrazení. Jak s touto funkcí pracovat popisujeme v článku Rozvržení pro tisk.

 

Související dokumenty