Karta Obecné – Položka půjčovny

Tento článek nápovědy navazuje na dokumenty:

  1. Nastavení agendy Katalog půjčovny
  2. Nový záznam Položka půjčovny
  3. Karta Dovednosti – Položka půjčovny

Bez aplikování postupů popsaných v těchto dokumentech nelze korektně založit záznam do katalogu zdrojů.

V tomto dokumentu a navazujících článcích nápovědy vysvětlujeme významy polí a funkcí v detailech záznamů, které zakládáte do knihy Katalog zdrojů, do knihy Katalog typů zdrojů a do knihy Katalog dovedností zdrojů včetně jejich korelací (existují-li). Pro srovnání a lepší představu si ukážeme rozdíly mezi těmito třemi záznamy.

Záznam knihy / Karty záznamu Obecné Zdroje Půjčovné Vícečetný zdroj Počítadla Dovednosti Souvislosti Servis Deník; Dokumenty; Úkoly;
Katalog zdrojů (obr. 1) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)
Katalog typů zdrojů CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)
Katalog dovedností zdrojů CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)

 

Detail dialogu Položka půjčovny, karty Obecné a Dovednosti (záznam z knihy Katalog zdrojů)

Obrázek 1: Detail dialogu Položka půjčovny, karty Obecné a Dovednosti (záznam z knihy Katalog zdrojů).

 

Tabulka 1: Popis polí a funkcí na kartě Obecné v dialogu Položka půjčovny (obr. 1).

pole popis
Typ položky ComboBox - Nabídka Typ zdroje. Všechny vytvořené záznamy mají v tomto poli hodnotu Zdroj (jediný povolený typ záznamu).
Číslo Do pole zapište název typu zdroje (výrobní označení; jméno produktu, osoby, budovy apod.).
Popis Krátký popis zdroje.
Typ zdroje Musí být vyplněno. Vyberte příslušnost k typu zdroje (název nejvyšší "kategorie") Přehled záloh. Navazující článek nápovědy Karta Zdroje – Položka půjčovny.
Kniha Výchozí nebo aktuální kniha zdrojů.
Referent ComboBox - Nabídka Autor poslední aktualizace záznamu.
Nabízet k zapůjčení CheckBox - Zatržítko Vyberte zatržítkem, jestliže chcete zdroj půjčovat.
Čárový kód Přehled záloh Otevře dialog Generovat čárový kód (popis funkce). Do pole můžete zapsat i vlastní čárový kód.
Umístění Evidenční pole bez vazby na stejnojmennou funkci Vario. K poli však můžete připojit existující číselník, nebo vytvořit nový uživatelský číselník a připojit ho k poli. V takovém případě uvidíte takto definované "umístění" v poli Umístění v detailu dialogu Zápůjčka, na kartě Zápůjčka a podřízené záložce Položky.
Agenda ComboBox - Nabídka Výběr agendy, ze které přiřadíte související doklad (záznam).
Záznam ComboBox - Nabídka Výběr souvisejícího dokladu ze seznamu záznamů zvolené agendy. Klepnutím na prvek Přehled záloh záznam vyhledáte.
Údaj 1, 2 Uživatelský údaj
Počet 1, 2 Uživatelský údaj
Poznámka Uživatelský údaj
Zařazení Přehled záloh Klepnutím na prvek otevřete dialog Kategorie zdroje, pomocí kterého zdroj zařadíte do požadovaných kategorií. Zařazení má smysl vyplňovat pouze v záznamech knihy Katalog typů zdrojů. Zařazení se projeví v Rezervační tabuli, ve které rozšíří strom pro výběr zdrojů do zápůjček.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty