Karta Počítadla – Položka půjčovny

V tomto dokumentu a navazujících článcích nápovědy vysvětlujeme významy polí a funkcí v detailech záznamů, které zakládáte do knihy Katalog zdrojů, do knihy Katalog typů zdrojů a do knihy Katalog dovedností zdrojů včetně jejich korelací (existují-li). Pro srovnání a lepší představu si ukážeme rozdíly mezi těmito třemi záznamy.

Záznam knihy / Karty záznamu Obecné Zdroje Půjčovné Vícečetný zdroj Počítadla Dovednosti Souvislosti Servis Deník; Dokumenty; Úkoly;
Katalog zdrojů (obr. 1) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)
Katalog typů zdrojů CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)
Katalog dovedností zdrojů CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)

Využití

Katalog půjčovny

Na kartě Počítadla se nastaví sledovaná počítadla na daném zařízení. Pro každé počítadlo jeden řádek v rozsahu:

  • Název počítadla – Identifikátor (název) počítadla.
  • Jednotky – Jednotka definovaného počítadla.
  • Maximální stav – Maximální hodnota zobrazitelná počítadlem.
  • Stav – (Počáteční) hodnota počítadla.

Pole na kartě Počítadla jsou úzce provázaná s poli Počítadlo, Jednotky a Počáteční stavpodřízené záložce Počítadla na kartě Zápůjčka v dialogu Zápůjčka.

Pojmenujte počítadlo, zvolte jednotky, ve kterých chcete sledovat hodnoty počítadla. Zapište počáteční hodnotu počítadla pro zdrojovou jednotku, kterou chcete sledovat.

Příklad: Opotřebení brusných kotoučů

  • Název počítadla – Brusný kotouč
  • Jednotky – milimetry (mm)
  • Maximální stav – 25
  • Stav – 25

V okamžiku zapůjčení brusného kotouče se tyto údaje přenesou do dialogu Zápůjčka, karty Zápůjčka a do podřízené záložka Počítadla. První zákazník si půjčuje kotouč o tloušce 25 mm. Tato hodnota bude uvedena v poli sloupce Počáteční stav. Potvrdíte ji (zákazník s údajem souhlasí). Při vracení půjčeného zdroje změříte opotřebení (2 mm), zaznamenáte konečný stav v milimetrech (23 mm) a potvrdíte jej. V poli Rozdíl zkontrolujete vypočtená hodnotu rozdílu mezi počátečním a konečným stavem. Hodnota konečného stavu se po ukončení zápůjčky stane hodnotou počátečního stavu pro další zápůjčku.

Detail dialogu Položka půjčovny, karta Počítadla (záznam z knihy Katalog zdrojů)

Obrázek 1: Detail dialogu Položka půjčovny, karta Počítadla (záznam z knihy Katalog zdrojů).

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty