Karta Půjčovné – Položka půjčovny

V tomto dokumentu a navazujících článcích nápovědy vysvětlujeme významy polí a funkcí v detailech záznamů, které zakládáte do knihy Katalog zdrojů, do knihy Katalog typů zdrojů a do knihy Katalog dovedností zdrojů včetně jejich korelací (existují-li). Pro srovnání a lepší představu si ukážeme rozdíly mezi těmito třemi záznamy.

Záznam knihy / Karty záznamu Obecné Zdroje Půjčovné Vícečetný zdroj Počítadla Dovednosti Souvislosti Servis Deník; Dokumenty; Úkoly;
Katalog zdrojů (obr. 1) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)
Katalog typů zdrojů CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)
Katalog dovedností zdrojů CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)

Půjčovné pro typy položek Zdroj a Typ zdroje

Abyste mohli půjčovat jednotky zdrojů za úplatu, potřebujete stanovit ceny zápůjček. To uděláte jednoduše tak, že záznamům Typ zdroje a nebo Zdroj – na kartě Půjčovné – přiřadíte předem definované produkty typu Služba z agendy Katalog. Od ceny této služby se bude odvíjet cenotvorba samotné zápůjčky.

Typ produktu Služba (s prodejní cenou) primárně definujte k položce Typ zdroje.

Výhodou takového postupu je, že všechny zdroje (jednotky výpůjčního procesu) sdružené v zobrazení na kartě Zdroje obdrží v zápůjče jednotnou cenu půjčovného, která je uvedena v detailu záznamu produktu Služba (což je právě služba definovaná na kartě Půjčovné).

Půjčovna používá cenotvorbu Varia. Výpočet ceny v Půjčovně funguje stejně jako v zakázce. Pokud se pravidla ve Variu změní, změní se i v Půjčovně. Nyní při aplikaci ceny na zápůjčku Vario postupuje takto: Pokud není cena nalezena v Ceníku ani v Kategorii cen, Vario použije prodejní cenu z Katalogu a tu vloží do zápůjčky. Pokud by cena v Katalogu nebyla vyplněná, zadá do položky zápůjčky nulovou cenu.

Jestliže chcete mít u některé jednotky ze sdružených zdrojů zobrazených na kartě Zdroje odlišnou cenu, tzn. potřebujete cenovou výjimku, můžete vybranému zdroji cenu stanovit navíc také v detailu záznamu Zdroj – a to na kartě Půjčovné.

Cenu zdroje můžete samozřejmě definovat i jednotlivým zdrojům na kartě Půjčovné. Prostě každý jednotlivý zdroj může mít jedinečnou cenu stanovenou spojením s produktem typu Služba.

Cena půjčovného přiřazená k typu položky Zdroj má přednost před cenou půjčovného u typu položky Typ zdroje.

Jak na to

  1. V možnostech agendy Katalog vytvořte samostatnou knihu (například Katalog – Služby).
  2. Do knihy založte nový záznam typu Služba, pojmenujte jej (například Půjčovné zahradních strojů).
  3. Zapište prodejní cenu. Záznam uložte.
  4. V agendě Katalog půjčovny otevřete záznam Typ zdroje (obr. 1) a nebo Zdroj (obr. 3).
  5. Na kartě Půjčovné v poli sloupce Produkt ComboBox - Nabídka vyberte ze seznamu požadovaný typ služby (cenu půjčovného).

Detail dialogu Položka půjčovny, karta Půjčovné (záznam z knihy Katalog typů zdrojů)

Obrázek 1: Detail dialogu Položka půjčovny, karta Půjčovné (záznam z knihy Katalog typů zdrojů).

A) Tři varianty cenotvorby v zápůjčce

  • Jestliže cenu přiřadíte v detailu záznamu knihy Katalog typů zdrojů, cena půjčovného v zápůjčkách bude stejná pro všechny jednotky zdroje sdružené na místní kartě Zdroje (obr. 2).
  • Jestliže cenu přiřadíte v detailu záznamu knihy Katalog typů zdrojů, cena půjčovného v zápůjčkách bude stejná pro všechny jednotky zdroje sdružené na kartě Zdroje. Výjimkou však může být jeden nebo více zdrojů, ke kterým jste zadali ještě druhou cenu v detailu záznamu knihy Katalog zdrojů. Tato cena má pak v zápůjčce přednost.

Detail dialogu Položka půjčovny, karta Zdroje (záznam z knihy Katalog typů zdrojů)

Obrázek 2: Detail dialogu Položka půjčovny, karta Zdroje (záznam z knihy Katalog typů zdrojů).

 

  • Jestliže cenu přiřadíte jednotlivému zdroji v detailu záznamu knihy Katalog zdrojů, cena půjčovného v zápůjčkách bude platná jen pro tento jeden zdroj (obr. 3).

Detail dialogu Položka půjčovny, karta Půjčovné (záznam z knihy Katalog typů zdrojů)

Obrázek 3: Detail dialogu Položka půjčovny, karta Půjčovné (záznam z knihy Katalog typů zdrojů).

 

Poklepáním na textový identifikátor služby (obr. 3) otevřete dialog Půjčovné (obr. 4). Dalším poklepáním na identifikátor v poli Produkt otevřete detail služby – záznam z agendy Katalog.

B) Komplety

Kromě ceny jednotlivým i seskupeným zdrojům můžete do karty Půjčovné (obr. 3) přidávat ceník (produkt typu Služba), který zvýhodňuje cenu při zapůjčení složeného kompletu (setu, sady).

V detailech dialogu Položka půjčovny na kartě Půjčovné – tzn. v záznamech z knih Katalog zdrojů (obr. 3) a Katalog typů zdrojů (obr. 1) – jste definovali cenu pomocí typu produktu Služba. Položka služby je textový identifikátor (text je modrý). Poklepáním na text otevřete detail dialogu Půjčovné (obr. 4), který slouží k přidání zdrojů z katalogu typů dovedností. Z nich sestavíte komplet. Komplet se obvykle půjčuje za výhodnější cenu. Také z detailu záznamu Zápůjčka – pomocí totožného dialogu (obr. 4) můžete vytvořit Komplet.

Detail dialogu Půjčovné, karta Součásti kompletu. Zdroje kompletu tvoří dovednosti zdroje

Obrázek 4: Detail dialogu Půjčovné, karta Součásti kompletu. Zdroje kompletu tvoří dovednosti zdroje.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty