Karta Vícečetný zdroj – Položka půjčovny

V tomto dokumentu a navazujících článcích nápovědy vysvětlujeme významy polí a funkcí v detailech záznamů, které zakládáte do knihy Katalog zdrojů, do knihy Katalog typů zdrojů a do knihy Katalog dovedností zdrojů včetně jejich korelací (existují-li). Pro srovnání a lepší představu si ukážeme rozdíly mezi těmito třemi záznamy.

Záznam knihy / Karty záznamu Obecné Zdroje Půjčovné Vícečetný zdroj Počítadla Dovednosti Souvislosti Servis Deník; Dokumenty; Úkoly;
Katalog zdrojů (obr. 1) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)
Katalog typů zdrojů CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)
Katalog dovedností zdrojů CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)

Využití

Karta Vícečetný zdroj slouží:

 1. K určení počtu zdrojů, které chcete půjčovat ve vymezeném čase, a u kterých se neklade důraz na evidenci podrobného členění.
 2. K časovému vymezení výpůjčního procesu jedné nebo více zdrojových jednotek.

Příklady použití

 1. Váš seznam zdrojových jednotek (z knihy Katalog zdrojů) k zapůjčení může obsahovat sortiment, tzn. druhové sestavení veškeré produkce určité skupiny výrobků, který chcete půjčovat ve velkém množství bez jakéhokoli dalšího podrobného členění. Například půjčovna zimního vybavení bude disponovat velkým počtem lyžařských hůlek mnoha typů a značek. Při půjčování se nehledí na typ ani značku, kritérii výběru z velkého množství hůlek bude výška, váha a věk lyžaře. Obsluha prostě přijde do skladu s pěti sty hůlkami a vybere odpovídající pár hůlek.
 2. Na kartě můžetě „evidovat” určitý počet zdrojů, kterých se týkají odpisy majetku (amortizace). Například půjčovna zahradní techniky tímto způsobem vymezí počátek a konec používání zahradní sekačky, tzn. omezí její zařazení do výpůjčního procesu jen na určité období.

Jak na to

 • Otevřete záznam z knihy Katalog zdrojů a přesuňte se na kartu Vícečetný zdroj (obr. 1).
 • Do pole sloupce Počátek pracovní doby zapište datum začátku výpůjčního procesu ve formátu DD.MM.RRRR.
 • Do pole sloupce Konec pracovní doby zapište datum ukončení výpůjčního procesu ve formátu DD.MM.RRRR.
  • Časové omezení pak ovlivňuje viditelnost jednotky zdroje v nabídce pole sloupce Zdroj ComboBox - Nabídka na kartě Zápůjčka (podřízená záložka Položky) v detailu záznamu Zápůjčka.
 • Do pole Počet zdrojů zapište číslo, tj. počet zdrojů, kterých se omezení datem týká.
  • Počet zdrojů pak na kartě Zápůjčka (podřízená záložka Položky) v detailu záznamu Zápůjčka limituje zadávané množství, které lze rezervovat ve výpůjčním procesu.
 • Data zapisovaná na kartě Vícečetný zdroj v detailu záznamu Položka půjčovny – do polí Počátek a Konec pracovní doby – musí v čase správně navazovat – nesmí se překrývat.

Detail dialogu Položka půjčovny, karta Vícečetný zdroj (záznam z knihy Katalog zdrojů)

Obrázek 1: Detail dialogu Položka půjčovny, karta Vícečetný zdroj (záznam z knihy Katalog zdrojů).

 

Jednotky výpůjčního procesu (zdroje), které jsou v opravě, v servisním středisku apod., znepřístupníte pomocí funkce karty Servis.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty