Karta Zdroje – Položka půjčovny

V tomto dokumentu a navazujících článcích nápovědy vysvětlujeme významy polí a funkcí v detailech záznamů, které zakládáte do knihy Katalog zdrojů, do knihy Katalog typů zdrojů a do knihy Katalog dovedností zdrojů včetně jejich korelací (existují-li). Pro srovnání a lepší představu si ukážeme rozdíly mezi těmito třemi záznamy.

Záznam knihy / Karty záznamu Obecné Zdroje Půjčovné Vícečetný zdroj Počítadla Dovednosti Souvislosti Servis Deník; Dokumenty; Úkoly;
Katalog zdrojů (obr. 1) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)
Katalog typů zdrojů CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)
Katalog dovedností zdrojů CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)

Využití

Pomocí tohoto návodu provedete další logické členění dovedností u typů zdrojů a jejich sjednocení za účelem převážně evidenčním. Doporučujeme dovednosti zdrojů sdružovat, získáte tím přehled v mnohdy komplikované hierarchii jednotek (zdrojů) výpůjčního procesu.

Dovednosti u zdroje

Pojmenování dovedností zdrojů jste prováděli v druhém kroku článku nápovědy Nový záznam – Položka půjčovny.

 • knize Katalog dovedností zdrojů máte založené záznamy reprezentující dovednosti zdroje – jsou to v podstatě „podřízené” kategorie – pojmenované podle vlastností sortimentu k půjčování. Máte například vytvořenou dovednost Sekačky benzínové (obr. 1).

Detail záznamu Položka půjčovny, karta Obecné a dovednosti zdroje pro knihu Katalog dovedností zdrojů

Obrázek 1: Detail záznamu Položka půjčovny, karta Obecné a dovednosti zdroje pro knihu Katalog dovedností zdrojů.

 

 • V detailu (konkrétní sekačky) záznamu Položka půjčovny (typ položky Zdroj) na kartě Dovednosti máte nastavenou dovednost (kategorii, do které spadá) ke konkrétnímu produktu (ke zdroji, který půjčujete) (obr. 2).

Záznam Položka půjčovny, karta Dovednosti a seznam dovedností zdroje (záznam z knihy Katalog zdrojů)

Obrázek 2: Záznam Položka půjčovny, karta Dovednosti a seznam dovedností zdroje (záznam z knihy Katalog zdrojů).

Dovednosti u typu zdroje

Půjčujete sekačky s různými druhy pohonu a chcete, aby všechny dovednosti („kategorie”) spadaly pod nadřazený typ zdroje „Sekačky”.

Jak na to

 • Založte novou dovednost „Sekačky elektrické” do knihy Katalog dovedností zdrojů.
 • Novým zdrojům přiřadíte dovednosti „Sekačky benzínové” a „Sekačky elektrické” (zdroje mají nastaven typ zdroje „Sekačky”).
 • Záznamy zdrojů uložte.
 • Otevřete záznam z knihy Katalog typů zdrojů „Sekačky” (obr. 3).
 • Na kartě Dovednosti vyberte dovednosti ComboBox - Nabídka „Sekačky benzínové” a „Sekačky elektrické” (obr. 3).

Detail dialogu Položka půjčovny, karta Dovednosti (záznam z knihy Katalog typů zdrojů)

Obrázek 3: Detail dialogu Položka půjčovny, karta Dovednosti (záznam z knihy Katalog typů zdrojů).

 

 • V detailu záznamu se přesuňte na kartu Zdroje (obr. 4).
 • Tabulka karty Zdroje zobrazuje všechny jednotky výpůjčního procesu (zdroje), kterým jste definovali dovednosti patřící do stejného typu zdroje.
  • (Všechny sekačky technicky libovolně vybavené spadají do typu zdroje „Sekačky” a uvidíte je pouze na kartě „Zdroje” v detailu záznamu „Sekačky”.)
 • Zatržítkem CheckBox - Zatržítko vyberte Nabízet u položek, které chcete půjčovat.
 • Záznam Položka půjčovny uložte do knihy Katalog typů zdrojů.

Detail dialogu Položka půjčovny, karta Zdroje (záznam z knihy Katalog typů zdrojů)

Obrázek 4: Detail dialogu Položka půjčovny, karta Zdroje (záznam z knihy Katalog typů zdrojů).

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty