Nový záznam – Položka půjčovny

Tento článek nápovědy navazuje na dokument Nastavení agendy Katalog půjčovny, ve kterém popisujeme přidání nových knih:

 • Katalog typů zdrojů
 • Katalog dovedností zdrojů
 • Katalog zdrojů

Do připravených knih v agendě Katalog půjčovny nyní založíte nové záznamy, tzn. jednotlivé "kategorie" včetně zdrojové jednotky pro účely výpůjčního procesu. Proces je rozdělený do tří fází:

1. Krok – Pojmenujte nadřazené vlastnosti zdrojů

Máte založenou knihu Katalog typů zdrojů.

Do knihy uložíte nadřazené "kategorie" – pojmenované podle zamýšleného sortimentu k půjčování. Těchto kategorií (záznamů) můžete mít v knize libovolně mnoho.

Půjčovat chcete například zahradní a stavební techniku. Vytvoříte tedy postupně typy zdrojů (kategorie) pojmenované například Sekačky, Zahradní traktory, Bagry, Vrtací soupravy.

Jak na to?

 • Do knihy Katalog typů zdrojů založíte nový záznam (obr. 1).
  • Všechny vytvořené záznamy mají v poli Typ položky hodnotu Typ zdroje (jediný povolený typ záznamu).
 • Do pole Číslo zapište název typu zdroje (např. Sekačky).
 • Do pole Popis popište ve zkráceném rozsahu typ zdroje (např. Sekačky zahradní domácí).
 • Vyberte zatržítkem pole CheckBox - Zatržítko Nabízet k zapůjčení, jestliže chcete typ zdroje půjčovat. V opačném případě se typ zdroje nenabídne v zápůjčce.
 • Ostatní pole jsou nepovinná a záleží jen na vás, jak je využijete. Popis detailu dialogu naleznete v dokumentu Karta Obecné – Položka půjčovny a v navazujících.

Detail záznamu Položka půjčovny, karta Obecné a typy zdroje pro knihu Katalog typů zdrojů

Obrázek 1: Detail záznamu Položka půjčovny, karta Obecné a typy zdroje pro knihu Katalog typů zdrojů.

2. krok – Pojmenujte dovednosti typů zdrojů

Máte založenou knihu Katalog dovedností zdrojů.

Do knihy uložíte "podřazené" kategorie – pojmenované podle vlastností sortimentu k půjčování. Těchto podkategoríí můžete mít v knize libovolné množství.

Půjčovat chcete například zahradní a stavební techniku. Podle postupu v 1. kroku už máte vytvořeny typy zdrojů – hlavní kategorie pojmenované například Sekačky (Zahradní traktory, Bagry, Vrtací soupravy).  Nyní si vytvoříte do nadřazené kategorie "Sekačky" podkategorii například "Sekačky benzínové".

Jak na to?

 • Do knihy Katalog dovedností zdrojů založíte nový záznam (obr. 2).
  • Všechny vytvořené záznamy mají v poli Typ položky hodnotu Dovednost (jediný povolený typ záznamu).
 • Do pole Číslo zapište název typu zdroje (např. Sekačky benzínové).
 • Do pole Popis popište ve zkráceném rozsahu typ zdroje (např. Sekačka benzínová s pojezdem).
 • Vyberte zatržítkem pole CheckBox - Zatržítko Nabízet v půjčovně.
 • Ostatní pole jsou nepovinná a záleží jen na vás, jak je využijete. Popis detailu dialogu naleznete v dokumentu Karta Obecné – Položka půjčovny a v navazujících.

Detail záznamu Položka půjčovny, karta Obecné a dovednosti zdroje pro knihu Katalog dovedností zdrojů

Obrázek 2: Detail záznamu Položka půjčovny, karta Obecné a dovednosti zdroje pro knihu Katalog dovedností zdrojů.

3. krok – Vytvořte zdrojové jednotky pro účely výpůjčního procesu

Máte založenou knihu Katalog zdrojů.

Do knihy uložíte záznamy (zdroje) konkrétních produktů, které chcete půjčovat. Zdrojů můžete mít v knize libovolné množství.

Půjčovat chcete například zahradní a stavební techniku. Podle postupu v 1. kroku už máte vytvořeny typy zdrojů – hlavní kategorie pojmenované například Sekačky (Zahradní traktory, Bagry, Vrtací soupravy).  Ve druhém kroku jste si vytvořili do nadřazené kategorie "Sekačky" podkategorii například "Sekačky benzínové". Teď ještě potřebujete vytvořit zdrojovou jednotku, kterou chcete půjčovat.

Jak na to?

 • Do knihy Katalog zdrojů založíte nový záznam (obr. 3).
  • Všechny vytvořené záznamy mají v poli Typ položky hodnotu Zdroj (jediný povolený typ záznamu).
 • Do pole Číslo zapište název zdroje (např. sekačky HECHT 541 SX).
 • Do pole Popis popište ve zkráceném rozsahu typ zdroje (např. Sekačka benzínová s pojezdem).
 • V poli Typ zdroje klepněte na tlačítko  a zatržítkem vyberte CheckBox - Zatržítko typ zdroje (tzn. "kategorii" např. Sekačky).
 • Vyberte zatržítkem pole CheckBox - Zatržítko Nabízet k zapůjčení, jestliže chcete zdroj půjčovat. V opačném případě se zdroj nenabídne v zápůjčce.
 • Ostatní pole jsou nepovinná.

Detail záznamu Položka půjčovny, karta Obecné pro knihu Katalog zdrojů

Obrázek 3: Detail záznamu Položka půjčovny, karta Obecné pro knihu Katalog zdrojů.

 

Detail záznamu Položka půjčovny, karta Dovednosti pro knihu Katalog zdrojů

Obrázek 4: Detail záznamu Položka půjčovny, karta Dovednosti pro knihu Katalog zdrojů.

 

Navazující dokument

Související dokumenty