Zobrazení agendy Katalog půjčovny

Pomocí nabídky Zobrazení můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

  • Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
  • Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...

Zobrazení agendy Katalog půjčovny

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Katalog půjčovny (výchozí) Pro vybranou knihu ukáže její záznamy včetně informací z detailu záznamu.
  Stav ke dni Z knihy Katalog zdrojů zobrazí existující záznamy půjčovny k zadanému dnu. Díky přehlednému zobrazení aktivit a stavu ke každému identifikátoru zdroje máte k dispozici souhrnný přehled o rezervacích a zápůjčkách ke konkrétnímu datu.

 

Související dokumenty