DPH - časový posun uplatnění odpočtu

Pořízení zboží z EU

Při pořízení zboží z EU vstupuje základ daně a DPH současně na řádky 220 a 320 přiznání k DPH. Někdy ale nastane situace, kdy je nutné časově odlišit povinnost přiznat daň a uplatnění nároku na odpočet (např. pokud je třeba ověřit či doplnit DIČ partnera z EU). V takovém případě musíme také účtovat ve dvou krocích. Následujícím postupem docílíme rozdělení povinnosti přiznat daň a uplatnění nároku na odpočet do dvou různých období.

 

1. Zaevidujeme a zaúčtujeme přijatou fakturu běžným postupem, s místem plnění "z EU 2". Tak se faktura promítne do účetnictví (do nákladů či na sklad) a je splněna povinnost přiznat daň, tj. vyplněn řádek 220 (pořízení zboží z jiného členského státu) v přiznání k DPH.

 

2. Ve chvíli, kdy jsou splněny podmínky nároku na odpočet (např. doplněné DIČ), účtujeme o tomto nároku pomocí interního dokladu typu Přijatá faktura. Na interním dokladu budou dvě položky s různým místem plnění (Z EU částka plusem a Z EU 2 částka minusem). Nedojde tak k duplicitnímu zaúčtování faktury, ale pouze k dodatečnému rozúčtování DPH a jeho uplatnění na řádku 320 přiznání k DPH.

 

Zdanitelné plnění

Místo plnění

Řádek přiznání

 

EU

Z EU 2

220

 1.krok výchozího období - běžné zaúčtování faktury, na odpočet není nárok

EU

Z EU

320

 2.krok násl.obd. - dodatečný nárok na odpočet DPH již zaúčtované faktury (účtováno interním dokladem typu faktura)

EU

Z EU 2 (částka minusem)

 

Související dokument