DPH – popis řádků Přiznání k DPH od r. 2008

 

 

Řádek přiznání Místo plnění Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
II. Povinnost přiznat daň za
210 nebo 215 Tuzemsko Základ daně   VD  
      Tuzemsko Základ daně -k 520 VD plnění nevstupuje do výpočtu koeficientu
      EU Základ daně EU   VD  
220 nebo 225 EU Z EU 320 nebo 325 PD  
      EU Z EU 2   PD bez nároku na odpočet
      EU Z EU 3 320 nebo 325 PD krácení odpočtu
230 nebo 235 EU Z EU služba 330 nebo 335 PD  
      EU Z EU služba 2   PD bez nároku na odpočet
      EU Z EU služba 3 330 nebo 335 PD krácení odpočtu
240 nebo 245 EU Zasílání zboží 730 VD zasílání zboží z EU s místem plnění v tuzemsku
250 nebo   EU Z EU DP A 360 PD dopravní prostředek od plátce z EU
      EU Z EU DP A 2   PD bez nároku na odpočet
      EU Z EU DP A 3 360 PD krácení odpočtu
255     EU Z EU DP B 365 PD dopravní prostředek od neplátce z EU
      EU Z EU DP B 2   PD bez nároku na odpočet
      EU Z EU DP B 3 365 PD krácení odpočtu
260 nebo 265 Třetí země Dovoz zboží 340 nebo 345 PD  
      Třetí země Dovoz zboží 2   PD  
      Třetí země Dovoz zboží 3 340 nebo 345 PD  
270 nebo 275 Třetí země Z třetí země - služba 350 nebo 355 PD  
III. Nárok na odpočet daně z plnění za
310 nebo 315 Tuzemsko Z tuzemska   PD  
      Tuzemsko Z tuzemska 3   PD krácení odpočtu
320 nebo 325 EU z EU 220 nebo 225 PD reverse charge
      EU Z EU 3 220 nebo 225 PD  
330 nebo 335 EU Z EU služba 230 nebo 235 PD  
      EU Z EU služba 3 230 nebo 235 PD  
340 nebo 345 Třetí země Dovoz zboží 260 nebo 265 PD pouze na FP,DPaPV,když pužíváte JSD místo JCD
      Třetí země Dovoz zboží 3 260 nebo 265 PD krácení odpočtu
350 nebo 355 Třetí země Z třetí země - služba 270 nebo 275 PD poskytnutí služ.zahr.osobou povinnou k dani dle §15 a§13 odst.8
360     EU Z EU DP A 250 PD  
      EU Z EU DP A 3 250 PD  
365     EU Z EU DP B 255 PD  
      EU Z EU DP B 3 255 PD  
370     NEUPRAVUJEME        
380     SOUČET        
390     SOUČET        
IV. Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
410     EU EU osvobozená   VD  
      EU Přemístění   VD  
420     EU EU osvobozená DP A   VD dopravní prostředek pro plátce v EU
425     EU EU osvobozená DP B   VD dopravní prostředek pro neplátce v EU
430     Třetí země Vývoz zboží   VD  
440     Tuzemsko Osvobozená   VD  
      Třetí země Mezinárodní přeprava   VD ostatní plnění osvobozená
      Třetí země Vývoz služeb   VD ostatní plnění osvobozená
V. Uskutečněná plnění celkem
510     SOUČET        
      EU Zvláštní režim   VD uskutečněná plnění podle §89 a §90
      Třetí země Zvláštní režim   VD uskutečněná plnění podle §89 a §90
520     Tuzemsko Základ daně -k 210 nebo 215 VD plnění nevstupuje do výpočtu koeficientu
530     Tuzemsko Osvobozená 2   VD bez nároku na odpočet
      Tuzemsko Osvobozená -k2 540 VD bez nároku na odpočet, nevstupuje do výpočtu koef.
540     Tuzemsko Osvobozená -k2 530 VD  
VI. Vrácení daně
660     Tuzemsko Základ vrácené daně   PD základ daně při vracení DPH cizincům
VIII. Doplňující údaje
810     EU Třístranný obchod PZ   PD pořízení zboží formou třístr.obchodu
815     EU Třístranný obchod DZ   VD pořízení zboží formou třístr.obchodu
Nevstupuje do přiznání
      Třetí země Dovoz zboží 2   PD