DPH – popis řádků Přiznání k DPH od r. 2009

 

 

Řádek přiznání

DPH doklad

Místo plnění

Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
I. Zdanitelná plnění
1 nebo 2 Tuzemsko Základ daně   VD  
      Tuzemsko Základ daně -k 51 sl.1 VD plnění nevstupuje do výpočtu koeficientu
      EU Základ daně EU   VD  
      EU Zasílání zboží   VD zasílání zboží z EU s místem plnění v Tuzemsku
      Třetí země Služby do tuzemska   VD  
3 nebo 4 EU Z EU 44 nebo 45 PD reverse charge
      EU Z EU 2   PD bez nároku na odpočet
      EU Z EU 3 44 nebo 45 PD krácení odpočtu
      EU EU Majetek 44/45, 48    
      EU Z EU DP A 44 PD dopravní prostředek od plátce z EU
      EU Z EU DP A 2   PD doprav.prostředek od plátce z EU bez nároku na odpočet
      EU Z EU DP A 3 44 PD doprav.prostředek od plátce z EU krácení odpočtu
5 nebo 6 EU Z EU služba 44 nebo 45 PD reverse charge
      EU Z EU služba 2   PD bez nároku na odpočet
      EU Z EU služba 3 44 nebo 45 PD krácení odpočtu
7 nebo 8 Třetí země Dovoz zboží 44 nebo 45 PD  
      Třetí země Dovoz zboží 2   PD bez nároku na odpočet
      Třetí země Dovoz zboží 3 44 nebo 45 PD krácení odpočtu
      Třetí země TZ Majetek 44/45, 48 PD  
      Třetí země TZ Majetek 3 44/45,48 PD krácení odpočtu
9     EU Z EU DP B 44 PD dopravní prostředek od neplátce z EU
      EU Z EU DP B 2   PD dopr.prostředek od neplátce z EU bez nároku na odpočet
      EU Z EU DP B 3 44 PD dopr.prostředek od neplátce z EU krácení odpočtu
11 nebo 12 Třetí země Z třetí země - služba 44 nebo 45 PD poskytnutí služby zahr.osobou povinou k dani podle §15
      Třetí země Z třetí země - služba 2     bez nároku na odpočet
      Třetí země Z třetí země - služba 3 44 nebo 45 PD krácení odpočtu
II. Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně
20     EU EU osvobozená   VD  
      EU EU osvobozená DP A   VD dopravní prostředek pro plátce v EU
      EU Přemístění   VD  
21     EU Služby mimo tuzemsko   VD  
22     Třetí země Vývoz zboží   VD ostatní plnění osvobozená
23     EU EU osvobozená DP B   VD dopravní prostředek pro neplátce v EU
24     výpočtový řádek - plnění pod jiným DIČ VD registrace v jiném členském státě EU
25     Tuzemsko Osvobozená   VD  
      Tuzemsko Zvláštní režim   VD  
      EU Zvláštní režim   VD uskutečněná plnění dle §89 a §90
      Třetí země Mezinárodní přeprava   VD ostatní plnění osvobozená
      Třetí země Vývoz služeb   VD ostatní plnění osvobozená
      Třetí země Zvláštní režim   VD uskutečněná plnění dle §89 a §90
III. Doplňující údaje
30   1.sl EU Třístranný obchod PZ   PD nutno vyplnit DIČ
30   2.sl EU Třístranný obchod DZ   VD nutno vyplnit DIČ
IV. Nárok na odpočet daně
40 nebo 41 Tuzemsko Majetek 48 PD  
      Tuzemsko Z tuzemska   PD  
      Tuzemsko Z tuzemska 3 52 PD krácení odpočtu
44 nebo 45 EU EU Majetek

48, 3 nebo 4

PD  
      EU z EU 3 nebo 4 PD reverse charge
      EU Z EU 3   PD krácení odpočtu
      EU Z EU DP A 3 PD dopravní prostředek od plátce z EU
      EU Z EU DP A 3 3, 47 PD dopr.prostředek od plátce z EU krácení odpočtu
      EU Z EU DP B 9 PD dopravní prostředek od neplátce z EU
      EU Z EU DP B 3 9 PD dopr.prostředek od neplátce z EU krácení odpočtu
      EU Z EU služba 5 nebo 6 PD reverse charge
      EU Z EU služba 3 5 nebo 6 PD krácení odpočtu
      Třetí země Dovoz zboží 7 nebo 8 PD pouze na FP,DP a PV, když používáte JSD místo JCD
      Třetí země Dovoz zboží 3 7 nebo 8 PD krácení odpočtu
      Třetí země Z třetí země - služba 11 nebo 12 PD poskytnutí služby zahr.osobou povinou k dani podle §15
      Třetí země TZ Majetek 7/8, 48 PD  
      Třetí země TZ Majetek 3 7/8, 48 PD krácení odpočtu
48     Tuzemsko Majetek 40 nebo 41 PD  
      EU EU Majetek 44/45, 3/4 PD  
      Třetí země TZ Majetek 7/8, 44/45 PD  
      Třetí země TZ Majetek 3 7/8, 44/45 PD krácení odpočtu
V. Krácení nároku na odpočet daně
50     Tuzemsko Osvobozená 2   VD bez nároku na odpočet
      Tuzemsko Osvobozená -k2 51 sl.2 VD bez nároku na odpočet, nevstupuje do výpočtu koef.
51   sl.2 Tuzemsko Osvobozená -k2 50 VD bez nároku na odpočet, nevstupuje do výpočtu koef.
51   sl.1 Tuzemsko Základ daně -k 1 nebo 2 VD plnění nevstupuje do výpočtu koeficientu
VI. Výpočet daňové povinnosti
62     Tuzemsko Základ vrácené daně   PD základ daně při vracení DPH cizincům
Poznámky
-     Tuzemsko Z tuzemska 2   PD bez nároku na odpočet, nevstupuje do přiznání
10, 42, 43, 46, 60, 61 NEUPRAVUJEME