DPH – popis řádků Přiznání k DPH od r. 2011

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
I. Zdanitelná plnění
1 nebo 2 Tuzemsko Základ daně   VD  
Tuzemsko Základ daně -k 51 sl.1 VD plnění nevstupuje do výpočtu koeficientu
EU Základ daně EU   VD  
EU Zasílání zboží   VD zasílání zboží z EU s místem plnění v Tuzemsku
Třetí země Služby do tuzemska   VD  
3 nebo 4
 
EU Z EU 43 nebo 44 PD reverse charge
EU Z EU 2   PD bez nároku na odpočet
EU Z EU 3 43 nebo 44 PD krácení odpočtu
EU EU Majetek 43 nebo 44, 47 PD  
EU EU Majetek 3      
EU Z EU DP A 43 PD dopravní prostředek od plátce z EU
EU Z EU DP A 2   PD dopr.prostř.od plátce z EU bez nároku na odpočet
EU Z EU DP A 3

43

PD doprav. prostředek od plátce z EU krácení odpočtu
5 nebo 6 EU Z EU služba 43 nebo 44 PD reverse charge
EU Z EU služba 2   PD bez nároku na odpočet
EU Z EU služba 3 43 nebo 44 PD krácení odpočtu
7 nebo 8 Třetí země Dovoz zboží 43 nebo 44 PD  
Třetí země Dovoz zboží 2   PD bez nároku na odpočet
Třetí země Dovoz zboží 3 43 nebo 44 PD krácení odpočtu
Třetí země TZ Majetek 43 nebo 44, 47 PD  
Třetí země TZ Majetek 3 43 nebo 44, 47 PD krácení odpočtu
9 EU Z EU DP B 43 PD dopravní prostředek od neplátce z EU
EU Z EU DP B 2   PD dopr.prostř.od neplátce z EU bez nároku na odp.
EU Z EU DP B 3 43 PD dopr.prostředek od neplátce z EU krácení odpočtu
10 nebo 11 Tuzemsko RCH tuzemsko 43 nebo 44 PD tuzemská RCH s nárokem na odpočet (mimo Vario 11 a starší), odpady
Tuzemsko RCH tuzemsko 2   PD tuzemská RCH bez nároku na odpočet (mimo Vario 11 a starší)
Tuzemsko RCH tuzemsko 3 43 nebo 44 PD tuzemská RCH s krácením odpočtu (mimo Vario 11 a starší)
Tuzemsko  RCH stavba a montáž  43 nebo 44  PD  tuzemská RCH pro stavební a montážní práce (zdanění a nárok na odpočet ve stejné výši)
12 nebo 13 Třetí země Z třetí země - služba 43 nebo 44 PD poskytnutí služby zahr.osobou povinou k dani
Třetí země Z třetí země - služba 2   PD bez nároku na odpočet
Třetí země Z třetí země - služba 3 43 nebo 44 PD krácení odpočtu
II. Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně
20 EU EU osvobozená   VD  
EU EU osvobozená DP A   VD dopravní prostředek pro plátce v EU
EU Přemístění   VD  
21 EU Služby mimo tuzemsko   VD  
22 Třetí země Vývoz zboží   VD ostatní plnění osvobozená
23 EU EU osvobozená DP B   VD dopravní prostředek pro neplátce v EU
24 výpočtový řádek - plnění pod jiným DIČ VD registrace v jiném členském státě EU
25 Tuzemsko Přenesená DPH   VD tuzemská RCH - odpady (povinnost zdanit má odběratel)
Tuzemsko Stavba a montáž   VD tuzemská RCH - stavební a montážní práce(povinnost zdanit má odběratel)
26 Tuzemsko Osvobozená   VD  
Tuzemsko Zvláštní režim   VD  
EU Zvláštní režim   VD  
Třetí země Mezinárodní přeprava   VD ostatní plnění osvobozená
Třetí země Vývoz služeb   VD ostatní plnění osvobozená
Třetí země Zvláštní režim   VD  
III. Doplňující údaje
30 EU Třístranný obchod PZ   PD nutno vyplnit DIČ
31 EU Třístranný obchod DZ   VD nutno vyplnit DIČ
32 Třetí země Dovoz zboží do EU   PD zboží z třetí země dovezené do jiného státu EU (mimo Vario 11 a starší)
IV. Nárok na odpočet daně
40 nebo 41 Tuzemsko Majetek 47 PD  
Tuzemsko Majetek 3   PD  
Tuzemsko Z tuzemska   PD  
Tuzemsko  Z tuzemska 3    PD krácení odpočtu
43 nebo 44 Tuzemsko RCH tuzemsko 10 nebo 11 PD tuzemská RCH - uplatnění odpočtu (mimo Vario 11 a starší)
Tuzemsko RCH tuzemsko 3 10 nebo 11 PD tuzemská RCH - krácený odpočet (mimo Vario 11 a starší)
Tuzemsko  RCH stavba a montáž  10 nebo 11  PD tuzemská RCH pro stavební a montážní práce (zdanění a nárok na odpočet ve stejné výši)
EU EU Majetek 47, 3 nebo 4 PD  
EU z EU 3 nebo 4 PD reverse charge
EU Z EU 3   PD krácení odpočtu
EU Z EU DP A 3 PD dopravní prostředek od plátce z EU
EU Z EU DP A 3 3, 47 PD dopr.prostředek od plátce z EU krácení odpočtu
EU  Z EU služba 5 nebo 6 PD reverse charge
EU Z EU služba 3 5 nebo 6 PD krácení odpočtu
Třetí země Dovoz zboží 7 nebo 8 PD  
Třetí země Dovoz zboží 3 7 nebo 8 PD krácení odpočtu 
Třetí země Z třetí země - služba 12 nebo 13 PD poskytnutí služby zahr.osobou povinou k dani
Třetí země TZ Majetek 7/8, 47 PD  
Třetí země TZ Majetek 3 7/8, 47 PD krácení odpočtu 
47 Tuzemsko Majetek 40 nebo 41 PD  
Tuzemsko  Majetek 3    PD   
EU EU Majetek 43/44, 3/4 PD  
EU  EU Majetek 3    PD   
Třetí země  TZ Majetek  7/8, 43/44 PD  
Třetí země  TZ Majetek 3  7/8, 43/44  PD  krácení odpočtu
V. Krácení nároku na odpočet daně
50 Tuzemsko Osvobozená 2   VD bez nároku na odpočet
Tuzemsko Osvobozená -k2 51 sl.2 VD bez nároku na odpočet, nevstupuje do výpočtu koef.
51 sl.2 Tuzemsko Osvobozená -k2 50 VD bez nároku na odpočet, nevstupuje do výpočtu koef.
51 sl.1 Tuzemsko Základ daně -k 1 nebo 2 VD plnění nevstupuje do výpočtu koeficientu
VI. Výpočet daňové povinnosti
62 Tuzemsko Základ vrácené daně   PD základ daně při vracení DPH cizincům
Poznámky
- Tuzemsko Z tuzemska 2   PD bez nároku na odpočet, nevstupuje do přiznání (pouze Vario11)
řádky 10, 42, 43, 46, 60, 61 NEUPRAVUJEME