Řešení problémů s instalací pomocí souboru VarioSetup.log

Instalační program Varia zajišťuje bezpečnou a spolehlivou instalaci (a aktualizaci) tím, že se snaží předcházet problémům předběžnou kontrolou oprávnění uživatele, dostupného místa na disku a mnoha dalších parametrů. Během instalace vytváří zálohu všech přepisovaných objektů, takže v případě zrušení instalace (aktualizace) zcela obnoví původní stav. Přes to všechno může kvůli komplexnosti systému dojít k chybě.

Většina potíží s instalací (aktualizací) Varia je zapříčiněna nedostatečnými přístupovými právy k instalovaným objektům. Jedná se o oprávnění vytvářet, mazat a přepisovat soubory, složky a klíče registru. V případě souborů a složek se může jednat o práva jak na lokální stanici tak na serverech. Z toho plyne, že se vzájemná kombinace práv a typů objektů dává velké množství míst, ve kterých je potřeba hledat chybu. Díky záznamům o průběhu instalace v souboru VarioSetup.log můžete příslušný objekt a cíl najít okamžitě.

Soubor VarioSetup.log vytváří instalační program bezprostředně po spuštění instalace. Soubor je vytvořen ve složce dočasných souborů (Temp). Před ukončením instalačního programu se tento soubor zkopíruje do složky Varia (ať už byla instalace dokončena úspěšně či neúspěšně).

Z toho plyne:

  1. Ve složce Varia (c:\Program files\Vario11\) se nachází log po poslední provedené (přerušené) instalaci.
  2. Pokud instalační program nebyl dosud ukončen nebo byl ukončen násilně, zůstane soubor VarioSetup.log ve složce temp.

Tip: V souboru je uveden datum a čas spuštění instalace. Podle něj si ověříte, zda prohlížíte log k instalaci, která Vás zajímá.

Když otevřete soubor VarioSetup.log (nejlépe v Poznámkovém bloku poklepáním na souboru c:\Program files\Vario11\VarioSetup.log v Průzkumníku), zobrazí se například následující údaje:

Spuštěn instalační program. Čas: 22.7.2005 10:59:53
===Inicializace====
Instalovaná verze: 20050721
Složka instalačního programu: \\NasServer\Vario11\CD\Setup
Vario nalezeno: C:\Program Files\Vario11
Profil dat: Altus Development \\NasServer\variodata
Profil dat: Lokální data C:\Program Files\Vario11\Data
Profil dat: Testy \\NasServer\v11testy
Access: nalezena v. 11
Runtime existuje instalace: True
Kontrola oprávnění instalace
===Konec inicializace===
===Insatalace===
Update
1 C:\Program Files\Vario11\Zaloha_20050722_1059  C:\Program Files\Vario11\Zaloha_20050722_1059 
1 C:\Program Files\Vario11\Data\Zaloha_20050722_1059  C:\Program Files\Vario11\Data\Zaloha_20050722_1059 
2 Intrastat.mda  C:\Program Files\Vario11 \\NasServer\Vario11\CD\Setup\Vario
2 Adresar.mdb  C:\Program Files\Vario11 \\NasServer\Vario11\CD\Setup\Vario
....
10 Sprava.mda  C:\Program Files\Vario11 C:\Program Files\Vario11\Zaloha_20050722_1059
4 Verze 20050721 SOFTWARE\Altus\Vario\11.0\Aplikace 
OK
===Konec OK===

V sekci inicializace jsou všechny podstatné informace o prostředí: jaké vydání a verzi se pokouší uživatel nainstalovat, odkud kam se bude instalovat, zda již Vario existuje nebo ne.

V sekci instalace je zaznamenán průběh instalace
V prvním sloupci je uveden typ objektu, který se instaluje:
1 - vytvoření složky
2 - kopírování souboru
3 - vytvoření klíče registru
4 - hodnota registru
5 - zástupce
6 - spuštění MS Access pro aktualizaci databázových objektů
7 - převod datového souboru (databázová operace)
8 - převod databáze Firmy
9 - nepoužívá se
10 - převod hodnot uložených v doplňku
11 - zápis do INI souboru
12 - založení nového souboru (log.txt)
13 - aktualizace záznamů o verzích tiskových výstupů v databázi Firmy
14 - aktualizace záznamů o výchozích hodnotách nastavení v databázi Firmy
15 - konverze souboru INI na nový formát

Druhý sloupec obsahuje název objektu.
Třetí sloupec hodnotu objektu.
Čtvrtý cílovou složku a pátý zdrojovou složku.

Pokud se při instalaci (aktualizaci) vyskytne chyba, zapíše se text chyby do souboru na řádek začínající textem CHYBA: <popis>.

Řádek chyba následuje zpravidla bezprostředně po řádku, na němž vznikla chyba.

Identifikace problémů podle souboru VarioSetup.log

  • Ukončete instalační program.
  • Najděte a otevřete soubor VarioSetup.log. Pokud existuje složka Varia (C:\Program Files\Vario11) hledejte soubor v ní. Pokud ne hledejte ve složce temp (C:\Documents and Settings\<jméno uživatele Windows>\Local Settings\Temp).
  • Podle data a času uvedeného v souboru se ujistěte, že se jedná o soubor vytvořený při této instalaci a ne při některé z předchozích instalací.
  • Nalezněte řádek CHYBA: a podívejte se na chybovou hlášku.
  • Nad řádkem s chybou zjistíte, jaký objekt chybu způsobil a v jaké fázi se nacházela instalace.
  • Z těchto informací zjistíte příčinu problému: například cestu ke složce, k níž nemá uživatel příslušné oprávnění.