Provoz Varia na fileserveru a optimalizace sdílení souborů na serveru

Ve víceuživatelském provozu Varia s databázemi umístěnými na fileserveru je vhodné (ne-li nutné) upravit nastavení sdílení souborů na straně serveru. Ve výchozím nastavení sdílení bude při připojení více uživatelů na jedna data velmi pomalé připojování dat, přechod z firmy do firmy atd. Tento problém se nemusí projevit na jedné z námi testovaných kombinací klienta Windows 7 a server Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008-R2.Sdílíte-li databáze Varia prostřednictvím Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 nebo Windows  Server 2008-R2 (ostatní verze Windows jsme netestovali), vypněte na straně serveru Zpoždění upozornění na narušení sdílení (sharing violation notification delay).

Toto nastavení lze provést pouze pomocí editoru registru (POZOR, úpravy registru provádíte vždy na vlastní nebezpečí):


1) V registru vyhledejte klíč registru
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

2) Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Parametry, přejděte na příkaz Nový, klepněte na možnostHodnota DWORD, zadejte hodnotu SharingViolationDelay a tiskněte klávesu ENTER. Při vytvoření položky SharingViolationDelay bude nastavena požadovaná výchozí hodnota 0x0. Pokud již položka SharingViolationDelay existuje, změňte její hodnotu na 0.

3) Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Parametry, přejděte na příkaz Nový, klepněte na možnostHodnota DWORD, zadejte hodnotu SharingViolationRetries a stiskněte klávesu ENTER. Při vytvoření položky SharingViolationRetries bude nastavena požadovaná výchozí hodnota 0x0. Pokud již položka SharingViolationRetries existuje, změňte její hodnotu na 0.

4) Restartujte server

 

Pro zjednodušení je možno na serveru vytvořit soubor SharingViolation.reg s následujícím obsahem:Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"SharingViolationDelay"=dword:00000000
"SharingViolationRetries"=dword:00000000

Poklepáním na tento soubor pak zapíšete požadované hodnoty do registru sytému. Nezapomeňte restartovat server.

 

Tento článek vychází z článku http://support.microsoft.com/kb/889588 a http://support.microsoft.com/kb/150384/en-us.


 

Sdílíte-li databáze Varia prostřednictvím Samby na Linuxu nebo UNIXu, je nutno v souboru smb.conf na globální úrovni nastavit parametr defer sharing violations na hodnotu no (POZOR - testováno pouze na FreeBSD se Sambou verze 3.0.31).

[global]

defer sharing violations = no


Ostatní níže uvedená doporučovaná nastavení týkající se vypnutí nebo omezení oportunistického zamykání na úrovní share se během našich testů na zvýšení výkonu neprojevila:

[DataVario]

oplocks = no
level2 oplocks = no


nebo


[DataVario]

veto oplock files = /*.mdb/