Historie ceníků

Řešení doplněk
Název Historie ceníků (pouze v SQL verzi)
Status standardní řešení
Výrobce Trigis - informační systémy, s.r.o.

 

Doplněk zaznamenává veškeré změny cen provedené přímo v cenících nebo i na kartě Ostatní u produktu v katalogu. Ke každé změně je zaznamenán čas, ceník, stará a nová cena a jméno uživatele, který změnu provedl. Hlavní část doplňku běží na SQL serveru, takže změna se zaznamená vždy, i když uživatel nemá doplněk nainstalován. Na počítač se instaluje pouze prohlížeč změn..