Kontrola ceny příjmu

 

 

Řešení doplněk
Název Kontrola ceny příjmu
Status Zakázkové řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Doplněk pro automatickou kontrolu ceny přijímaného zboží. Řešení je vhodné pro všechny uživatele, kteří naskladňují více položek.

Příjem zboží na sklad:

doklady se i nadále vytváří stejným způsobem. Jen po zadání volby Zaskladnit porovná doplněk automaticky jednotkovou cenu, za kterou má být zboží přijato na sklad s průměrnou jednotkovou cenou za poslední tři příjmy produktu.

 

Kontrola ceny příjmu 1

 

Pokud se bude jednotková cena z položky lišit oproti průměrné ceně z posledních kontrolovaných příjmů o +/-5% a více, bude zobrazen dialog s údaji: produkt, aktuální jednotková cena v dokladu, průměrná cena posledních příjmů, procento rozdílu

 

Kontrola ceny příjmu 2

 

a dotazem: Zaskladnit položku? S volbami Ano / Ne

 

 

Příjem zboží na sklad – nová položka:

pokud by se jednalo o první příjem produktu na sklad, bude jako upozornění zobrazena hláška:

První příjem produktu XXX na sklad YYY – není možné provést kontrolu.

 

Kontrola ceny příjmu 3