Matice slev a ceníků

Řešení doplněk
Název Matice slev a ceníků
Status standardní řešení
Výrobce Trigis - informační systémy, s.r.o.

Doplněk Matice slev je rozšíření standardních vlastností ceníků v IS Altus VARIO.

 

Funkčně je rozdělen do dvou částí:
• Výpočet závislých ceníků
• Vytvoření matic slev
 

 

Vytvoření závislých ceníků
 

Definice závislých ceníků

 

V sekci výpočtu závislých ceníků je možné vytvořit závislosti mezi jednotlivými ceníky. Definice cen se provádí stanovením slevy nebo přirážky z konkrétního ceníku. V definici vytvářeného ceníku lze nastavit procentní slevy či přirážky i pro konkrétní skupiny produktů. Skupiny produktů se definují v poli Údaj 2 v kartě katalogu.
Tímto způsobem lze nadefinovat například výpočty měnových ceníků vycházejících z korunových, nebo prodejní ceníky s nadefinovanou marží z ceníků nákupních.
Při výpočtu ceníků lze také určit pořadí výpočtu. Vypočítaný ceník může být ve správné posloupnosti použit jako podklad pro závislý ceník.

 

Vytvoření matice slev
 

Vytvoření matice slev

 

V sekci zadání matic slev je možné definovat konkrétním skupinám firem či jednotlivým firmám speciální ceny nebo slevy pro produkty nebo skupiny produktů.

 

Lze tedy definovat následující typy:

1. konkrétní firmě stanovit pro určité skupiny výrobků procentuální slevu či přirážku z konkrétního ceníku
2. konkrétní firmě nadefinovat pro určené produkty procentuální slevu nebo přirážku z konkrétního ceníku
3. konkrétní firmě nadefinovat pro určené produkty pevnou cenu
4. můžete kombinovat vše z bodu 1 až 3
5. skupině firem definovat pro určené skupiny výrobků procentuální slevu či přirážku z konkrétního ceníku
6. skupině firem nadefinovat pro určené produkty procentuální slevu nebo přirážku z konkrétního ceníku
7. skupině firem nadefinovat pro určené produkty pevnou cenu
8. lze kombinovat body 5 až 6

Matice slev dále umožňuje definovat alternativní kód, popis a EAN pro zvoleného zákazníka k danému produktu.


Matice slev pracuje ve dvou režimech:

 

 

• Statický výpočet:
Vytvořené ceníky jsou dopředu generovány. Výhodou je okamžitá znalost ceny pro daného zákazníka. Nevýhoda se projevuje v rychlosti výpočtu u většího počtu položek v katalogu nebo při velkém počtu individuálních cen.

 

• Dynamický výpočet:
Cena se dle Matice slev vypočítává v okamžiku vložení do dokladu. Přednost tohoto řešení je rychlost výpočtu ceny nezávislá na počtu položek. Nevýhodou je neznalost ceny před vložením do dokladu. Handicap lze kompenzovat doplňkem na zjištění ceny danému zákazníkovi.