Sklad rozšířený

Řešení doplněk
Název Sklad rozšířený
Status zakázkové řešení,
pouze pro SQL server
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Účelem doplňku je zobrazit podrobnější informace o dostupném množství všech produktů na vybraném skladu a jejich cen podle ceníků vybraných v nastavení. Vzhledem k principu jeho činnosti je určen pouze pro databáze uložené na SQL serveru.

Doplněk nahrazuje standardní tabulku agendy Sklad a v alternativní tabulce zobrazuje následující množství: Skladem, Disponibilní, Rezervováno, Fakturovat, Vydat, Vydává se a Celkem blokováno, kde

Celkem blokováno = Rezervováno + Fakturovat + Vydat + Vydává se
a
Disponibilní = Skladem - Celkem blokováno

Doplněk zároveň zobrazuje až 10 cen z ceníků určených v nastavení.

 

Instalace

  • Ukončete na všech stanicích všechny instance Varia.
  • Pomocí programu isqlw.exe (Query Analyzer) nebo osql.exe v případě, že používáte MSDE, spusťte nad databází DataXXXX skript Sklad_rozsireny.sql, který vytvoří potřebné tabulky a triggery.
  • Doplněk nainstalujte standardním způsobem na stanice, které jej budou používat.
  • Nastavte doplněk.

 

Nastavení

Po prvním spuštění je doplněk nutno nastavit tak, aby zobrazoval vámi požadované údaje. Je-li doplněk spuštěn, zobrazíte dialog s nastavením pomocí kombinace kláves Ctrl+F2. V dialogu můžete nastavit až 10 ceníků, které se budou zobrazovat v alternativní tabulce agendy.
Dále je nutno provést pomocí tlačítka Načíst rezervace inicializaci interní tabulky Rezervace. Prvotní inicializaci je NUTNO provést ihned po instalaci před dalším používáním Varia. Další případnou reinicializaci je nanejvýše vhodné provádět v okamžiku, kdy s daty nepracují ostatní uživatelé.