Tvůrce ceníků

 

Řešení doplněk
Název Tvůrce ceníků
Status standardní řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Doplněk, který umožňuje pravidelnou aktualizaci cen podle uživatelem definovaných vzorců.