Parametry plus

Řešení doplněk
Název Parametry plus
Status standardní řešení
Výrobce Trigis - informační systémy, s.r.o.

 

Doplněk Parametry plus je událostní doplněk sloužící pro rozšíření standardních možností agendy Katalog modulu Sklad. Jeho základní funkce jsou:

  • Kódová definice stromové struktury produktů
  • Definice libovolných parametrů produktů
  • Přehledně spravuje sériová čísla produktů
  • Rozšířené sledování nákladů produktu pro statistické vyhodnocení
  • Správa legislativních náležitostí v oblasti Ekokom, Ecobat, Ecolamp a Elektroodpad
  • Plná napojitelnost na shopové řešení

Kódová definice stromové struktury produktů

Standardní systém umožňuje definovat stromovou strukturu pro katalog produktů.
Pomocí toho řešení lze každé větvi stromu přiřadit určitý prefix a následně po zařazení produktů do této větve stromu vygenerovat kód produktu (pole Produkt) s přesnou strukturou. Pokud je u sortimentu přesně popsána struktura kódu produktu, může obsluha velice efektivně produkty vyhledávat, vkládat do dokladů a také statisticky vyhodnocovat. V nastavení stromové struktury lze též označit, jaké větve budou či nebudou zobrazené na E-shopu či v externí aplikaci. V základu doplňku je též podpora pro cizojazyčné pojmenovaní stromu.

Definice libovolných parametrů produktů

V doplňku lze definovat libovolně pojmenované parametry (textové, číselné, ano/ne, ...). Tyto parametry, sdružené do struktur, lze poté přiřazovat k jednotlivým produktům, kde je lze naplnit individuálními hodnotami pro daný produkt. Lze tak např. sledovat specifické údaje k ledničkám a jiné, třeba k televizím. Při použití doplňku nejste omezeni počtem polí, jednoduše můžete přidávat další a pojmenovat je přesně tak, jak potřebujete. Jednotlivé hodnoty parametrů můžete vybírat z uživatelských číselníků. Parametry můžete pro přehlednost sdružovat do skupin a také můžete hodnoty kopírovat mezi produkty.

Přehledně spravuje sériová čísla produktů

Pokud používáte evidenci sériových čísel na příjemkách nebo výdejkách, lze přímo v katalogu zjistit okamžitý stav sériových čísel na skladu.

Rozšířené sledování nákladů produktu pro statistické vyhodnocení

Pokud sledujete náklady a výnosy u zboží, lze pomocí tohoto řešení přidat navýšení k nákladům pro účely přesnějšího vyhodnocení. Například náklady na opravu zboží, servis nebo jakýkoliv náklad, který není započítán do skladové ceny, ale je nutné s ním při vyhodnocení výsledků kalkulovat. Navýšení lze stanovovat v procentech ke skladové ceně vždy s platností do nějakého data. Pro jeden produkt tak můžete mít pro různá období různá procentní navýšení.

Správa legislativních náležitostí v oblasti Ekokom, Ecobat, Ecolamp a Elektroodpad

Pokud podléháte jakékoliv z těchto legislativních povinností, jistě uvítáte možnost centrální definice údajů pro jednotlivé statistiky. Součástí této funkce jsou i sestavy do katalogu, které slouží jako podklad pro vyplnění oficiálních formulářů. Statistika (výkaz) Ekokom obsahuje oficiální formulář.

Plná napojitelnost na shopové řešení

Doplněk Parametry plus je v současné době plně napojen na řešení ShopCentrik společnosti NetDirect. Pomocí tohoto doplňku můžete plně ovládat potřebné parametry zobrazování produktů na eshopu. Dále lze přímo v doplňku vytvořit jazykovou mutaci pro jakékoliv datové pole katalogu.
Pokud budete doplněk Parametry plus používat ve spolupráci s ShopCentrikem, doporučujeme zvolit také doplněk Dodací místa, který umožní správu zákaznických účtů na shopu.


Propojení doplňku Parametry plus: