Finanční plán do MS Excelu

Řešení doplněk
Název Finanční plán do MS Excelu
Status standardní řešení
Výrobce Acomware, s.r.o.

 

Doplněk slouží k definování reportů z účetnictví Varia a především k porovnávání předepsaných plánů s realitou účetních výsledků.
Sleduje jiné výstupy, než-li Rozvaha a Obratová a zůstatková předvaha. Umí je porovnávat a plánovat (finanční plánování za jednotlivá střediska). Výstupní data (reporting) jsou exportována do tabulky MS Excel (*.xls). Systém generuje 3 základní sloupce: PLÁN, SKUTEČNOST, ROZDÍL ZA OBDOBÍ.
Výhodou doplňku je navíc schopnost přeložit účetní data do srozumitelné (obecné) formy. Spouští se nad modulem Účetnictví a je určen pro reálné účetnictví.