Import katalogu a ceníků z MS Excel

 

Řešení doplněk
Název Import katalogu a ceníků z MS Excel
Status obecné řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Doplněk pro načítání a aktualizaci položek katalogu Varia z dodavatelských ceníků. Řešení je vhodné pro firmy, které pravidelně aktualizují položky katalogu dle zaslaných dodavatelských ceníků v tomto formátu.

 

  • načítá nové položky do katalogu
  • aktualizuje ceny v nákupních cenících a jednoduchým přepočtem dle zadaného koeficientu zároveň přepočítá i ceníky prodejní
  • při načítání dat umožní vybrat konkrétní list a omezit rozsah načítání jen na určitou oblast

 

Po spuštění doplňku se zobrazí průvodce celým procesem načítání.

 

Průvodce procesem 1

 

V prvním kroku pomůže vybrat cestu k uloženému ceníku ve formátu *.xls, správný list a řádky, které se mají do katalogu přenést. Doplněk dle nastavení přeskakuje při načítání řádky s určitou hodnotou v prvním sloupci.

 

Ve druhém kroku uživatel definuje vazební pole, tedy pole, které se shoduje v Excelu i Variu. Obvyklé je pole Produkt, ale může to být například i katalogové číslo apod.

 

Průvodce procesem 2

 

Ve sloupci Pole je možné definovat libovolný počet polí z katalogové karty, ve sloupci Sloupec se pak vyplní sloupec, ve kterém se příslušná data nacházejí v XLS souboru.

V poli Default je možné nastavit konkrétní hodnotu, která se k danému poli v katalogu importuje bez ohledu na XLS soubor, v případě ukázky je to sazba DPH.

Zaškrtávací pole ve sloupci Aktualizovat určuje, zda má doplněk při importu dané pole aktualizovat (přepíše v uvedeném poli hodnou dle nové hodnoty z importního souboru XLS).

V následujícím kroku se definují pravidla pro přepočet ceníku.

 

Průvodce procesem 3

 

Ve sloupci Ceník se potřebné ceníky nastaví výběrem ze seznamu dostupných ceníků ve Variu. Ve sloupci Sloupec se vyplní název sloupce s hodnotou, která se má importovat do příslušného ceníku.

Koeficient přepočtu se nastavuje ve sloupci výraz, kdy 1 = hodnota z importního ceníku je stejná; 1.02 = hodnota z importovaného XLS souboru se navýší o 0.02, tzn. 20% apod.

V posledním kroku se lze rozhodnout, zda se bude jednat jen o aktualizaci cen stávajících položek, či zda se seznam záznamů v katalogu rozšíří i o položky nové.

 

Průvodce procesem 4