Alternativní výdej

Řešení doplněk
Název Alternativní výdej
Status Zakázkové řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Umožňuje automatické vyskladnění alternativních produktů při nedostatku primárního produktu.

Doplněk vyskladní ke každé položce z faktury nebo z pokladního dokladu dostupné množství primárních produktů. V případě, že nejsou skladem, použije se veškeré množství alternativních produktů (pokud jsou vyplněny v Katalogu a mají uvedené pořadí).

Jestliže ani alternativní produkty nepokryjí požadovaný výdej, je nevyskladněné množství na skladovém dokladu uvedeno jako samostatná položka s předposledním alternativním produktem zbývajícím k vyskladnění.

Dojde-li na skladových dokladech k záměně produktu, nebo pokud nebylo veškeré požadované množství vyskladněno, doplněk uživatele informuje. Zároveň je do »log« souboru zapsán výčet dokladů, u kterých došlo k záměně, a které se nepodařilo ani formou alternativních produktů vyskladnit.