Dílčí fakturace

Řešení doplněk
Název Dílčí fakturace
Status standardní řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

 

Řešení je vhodné pro firmy, které fakturují své zakázky postupně, například stavební společnosti apod.

  • umožňuje částečně fakturovat položky zakázky
  • udržuje přehled o již fakturovaném počtu položky a počtu, který zbývá k fakturaci

Doplněk se spouští nad aktuálně otevřenou zakázkou. Přímo v tomto zobrazení lze zvolit tisk a aktuální přehled si vytisknout.

 

Dílčí fakturace, 1. krok

 

Dílčí fakturace probíhá na základě vyplnění pole Fakturovat, kde se zadá potřebný počet ks u každé položky. Poté se volbou funkce Vytvořit fakturu vygeneruje dílčí faktura.

 

Dílčí fakturace, 2. krok

 

Na položkách dokladu v zakázce se při průběžné fakturaci změní stav položky na stav Plní se.

 

Dílčí fakturace, 3. krok

 

Po vystavení faktury se do položky zakázky přičte příslušný počet do pole Vyfakturováno.

 

Dílčí fakturace, 4. krok

 

Do stavu OK se tato položka dostane až po celkovém vyfakturování.