Dokončení obchodu

Řešení doplněk
Název Dokončení obchodu
Status standardní řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Událostní doplněk pomáhající přiřadit konkrétnímu skladu konkrétní knihu skladových dokladů. Otevře se automaticky a souběžně se zakázkou nebo fakturou.

Je určen především pro firmy s velkým počtem fyzických skladů a příslušných knih skladových dokladů. Při fakturaci můžete pracovat s různým počtem skladů, knih a výdejek. Na konci "cyklu" jsou takto vzniklé výdejky ještě stále ve stavu "vydává se" a "obsluha" s nimi může dál pracovat (např. skladník dopíše sériová čísla atd.). Po dokončení je výdejka odpovědnou osobou potvrzena (příznak se změní na vydána nebo fakturováno), vznikne přímo faktura ve stavu O. K. a souběžně se vystaví výdejka. Doplněk nalezne uplatnění i ve firmách, které fyzické sklady (skladníky) nemají.

Zajímavou vlastností je, že ze zakázky můžeme vytvářet nejen výdejky ve stavu vydat, ale i převodky na konsignační sklady. V podstatě máme možnost určit si k zakázce typ dokladu. V okamžiku, kdy je typ dokladu zakázka konsignace, položky jsou ve stavu vydat, nevzniká fyzicky výdejka, ale automaticky převodka.