Prodej vozidel

 

Řešení modul
Název Prodej vozidel
Status standardní řešení
Výrobce Carsys, s.r.o.

 

Komplexní řešení celé provozní agendy pro autorizovaného i neautorizovaného prodejce aut. V celém modulu lze sledovat jednotlivé aktivity prodejců a zajistit automatické generování reportů a jejich případné odesílání do jiných systémů (importérům). Všechny tiskové výstupy jsou generovány podle šablon respektující firemní standardy.

Funkce modulu:

 • z jedné zakázky může vzniknout libovolný počet faktur na různé fakturační subjekty (běžný servis, garanční servis, opakovaná oprava)
 • kalkulace předběžné odhadované ceny před realizací zakázky
 • definice kompletů složených ze servisních úkonů a materiálu
 • u nové zakázky okamžitý přehled o historii předchozích zakázek vozidla
 • uložení fotografií z digitálního fotoaparátu k zakázce nebo k vozidlu
 • evidence výkonu mechaniků na zakázce
 • upozornění na končící záruku, emise a STK
 • ceníky na práci podle kategorie zákazníka nebo značky či typu vozidla
 • historie všech fakturovaných dílů, prací, zadání oprav zákazníka, doporučeních servisu u každého vozidla
 • hromadná fakturace více zakázek jednoho zákazníka
 • evidence provedených servisních akcí na vozidle
 • sledování výkonů mechaniků, případně efektivity plnění zadaných pracovních norem operací
 • evidence servisních zakázek hrazených pojišťovnami
 • rozšířené využití čárových kódů i na doklady

Základní konfigurace pro Prodej aut obsahuje:

Prodej aut (základní koncepcí tohoto řešení je rozdělení bežného procesu prodeje do 3 agend):

> agenda Prodejní sklad
> agenda Nabídky
> agenda Prodejní zakázky

 

Prodejní sklad

Zde se evidují veškerá auta, která jsou určena k prodeji. Prodejce je informován o dostupnosti jednotlivých vozidel (objednávka ve výrobě, výroba, přeprava k prodejci, sklad, atd.), ale také o rezervacích na jednotlivé zákazníky, o uzavřených kupních smlouvách, apod. Na každém voze jsou okamžitě vidět náklady (pořizovací, úroky, skladné, předprodejní připrava...)


Nabídky

Slouží ke generování a evidenci nabídek na skladové vozy nebo k nabídkám aut generovaných z ceníků výrobce. Prodejce si může k nabídce vést historii jednání se zákazníkem. Všechny vystavené nabídky lze statisticky vyhodnocovat.

 

Prodejní zakázky

Zde se uzavírají kupní smlouvy na jednotlivé vozy. Pro urychlení času lze z nabídek vytvářet kupní smlouvy, podle jedné prodejní zakázky "klonovat" jinou, generovat požadavky na přípravu aut k prodeji, vystavovat požadavky na dodání doplňků, atd. Na každé prodejní zakázce se ihned vyhodnocuje její zisk.

 

Modul nabízí pokročilou správu obchodních aktivit (od prodejního skladu přes nabídky až po prodejní zakázky), manažerům a vedoucím pracovníkům globální reporting prodeje.