Skonto

 

Řešení doplněk
Název Skonto
Status standardní řešení
Výrobce ICTsystem, a.s.

 

Skontem se myslí sleva dohodnutá mezi dodavatelem a odběratelem poskytnutá za určitých, předem dohodnutých, platebních podmínek. V případě doplňku Skonto je to úhrada faktury v daném časovém intervalu.


Pokud se odběratel rozhodne slevu využít, sám si podle nastavených pravidel vyčíslí její hodnotu a fakturu dodavateli zaplatí již poníženou o % slevy.


Na straně dodavatele je pak třeba úhradu správně spárovat s dokladem a vyřešit vzniklý nedoplatek. K tomu využije doplněk Skonto.

 

Funkce doplňku

Po spuštění nad vydanými doklady vyhledá všechny částečné platby dokladů a ty, které vyhovují dohodnutým podmínkám skonta, zařadí do seznamu dokladů k vyřízení.


Je-li v nastavení doplňku zatrhnuto "Vytvářet dobropisy", vytvoří doplněk dobropis na částku nedoplatku a zároveň i interní doklad, kterým fakturu a dobropis vzájemně započte.


Pokud není zatrhnuto "Vytvářet dobropisy", vystaví doplněk rovnou interní doklad, kterým fakturu plně uhradí.
 

Nastavení parametrů doplňku Skonto v Možnostech Altus Vario

 

Po spuštění nabídne možnost vyfiltrovat vhodné doklady ke zpracování také podle odběratele nebo časového rozpětí.