Vracení skladových pohybů

 

Řešení doplněk
Název Vracení skladových pohybů
Status standardní řešení
Výrobce ICTsystem, a.s.

 

Doplněk umožňuje vrácení skladového pohybu za účelem změny počtu kusů na položce skladového dokladu. Změnou počtu kusů se rozumí zejména snížení počtu kusů na skladové výdejce a to až do stavu 0 ks, kdy dojde k odstranění položky z dokladu.

 

Použití v praxi

Doplněk lze použít v případech, kdy chceme vrátit skladový pohyb na výdejce a Vario hlásí "Pohyb nelze vrátit…". V tomto případě doplněk provede vrácení pohybů u navazujících dokladů, umožní změnu počtu kusů na položce otevřeného dokladu a následně provede skladové pohyby u navazujících dokladů.

 

Omezení

Doplněk neumožní změnu počtu kusů v položce skladového dokladu, pokud je na něj navázán prodejní doklad. Doplněk neumožní změnu počtu kusů v položce skladového dokladu, pokud je některý ze skladových dokladů, na němž dochází ke skladovému pohybu, ve stavu Zaúčtováno.


Dialog Vrácení pohybů na položce