Výpočet min./max. skladové zásoby

Řešení doplněk
Název Výpočet minimální/maximální skladové zásoby
Status standardní řešení
Výrobce Trigis - informační systémy, s.r.o.

 

Funkce vytvoření objednávky ve Variu navrhuje doporučené množství k objednávce i podle zadaného minima a maxima, které se má u daného produktu na skladě držet. K optimalizaci těchto dvou údajů a tím i velikosti skladové zásoby slouží doplněk Aktualizace množství minimální/maximální.

Doplněk za zadané období spočítá veškeré výdeje produktů ze skladu a na základě těchto dat do polí Minimální a Maximální množství dosadí optimální množství zásoby na zadaný počet dnů. Např. pokud chceme držet zásobu minimálně na 7 dní a maximálně na 30, doplněk spočtenou velikost zásoby připraví pro použití s Průvodcem vytvořením objednávky. Doplněk umožňuje stanovovat zásobu pro různé dodavatele odlišně.