Vyskladnění zakázek

Řešení doplněk
Název Vyskladnění zakázek
Status standardní řešení
Výrobce Altus software s.r.o.

 

Doplněk slouží k vyskladnění zakázek. Po spuštění se zobrazí seznam zakázek po položkách, kde je vyplněn Produkt, Sklad a stav položky je Fakturovat nebo Vydat.

 

Vyskladnění zakázek 

 

Zobrazují se pole:

· Číslo dokladu

· Firma

· Údaj 1

· Datum plnění

· Produkt

· Množství

· Skladem

· Způsob úhrady

· Požadovaná záloha

· Kategorie firmy

· Poznámka položky

V Nastavení se zvolí a modifikuje kniha Skladových dokladů, kam budou vystaveny výdejky.

 

Dále je možno nastavit Volby:

· Vyskladnit

· Ignorovat skupiny

· Vždy zobrazit dialog množství

· 1 zakázka = 1 výdejka

Uživatel označí jednu položku a klepne na tlačítko:

· Vyskladnit Zakázku

· Vyskladnit položku

· Ukončit aktuální

· Ukončit vše

 

Volba 1 zakázka = 1 výdejka způsobí, že na jednu výdejku se budou postupně generovat jednotlivé položky zakázky. Pokud volba nastavena není, budou se na jednu výdejku postupně generovat položky ze všech zakázek se stejnou firmou. Popsané je funkční vždy do dalšího spuštění doplňku. Přerušit načítání na stejný doklad je možno volbou Ukončit aktuální a Ukončit vše.

 

Vyskladnit položku

Nejprve se zjistí, jestli lze položku vyskladnit dle množství a množství skupin (skupiny pouze za předpokladu, že není zatržena volba Ignorovat skupiny).

Pokud položku nelze vyskladnit, zobrazí se dialog, kde je možné zvolit, jaké množství se má vyskladnit, případně množství skupiny.

Položka se pak na zakázce rozepíše na množství, které vyskladnit lze a které zůstane nevyskladněné. To, co lze vyskladnit, se vyskladní.

Pokud lze položku vyskladnit celou, položka se vyskladní. Za předpokladu, že je zatržena volba Vždy zobrazit dialog množství, se dialog na úpravu množství zobrazí vždy, i když je na skladě dostatečné množství.

Pokud je zatržena volba Vyskladnit, je vystavená výdejka automaticky vyskladněna.

Vyskladnění zakázky je stejné jako vyskladnění položky, pouze se najednou vyskladní celá zakázka.