Zálohy k zakázkám

 

Řešení doplněk
Název Zálohy k zakázkám
Status standardní řešení
Výrobce Acomware, s.r.o.

 

Slouží k vytvoření zálohové faktury k zakázce na základě již přijaté platby. Doplněk pracuje pouze nad modulem Banka.


Funkce doplňku

 

 • spouští se nad otevřeným bankovním výpisem
 • ve výpisu vyhledá položky, které nemají vyplněný STAV a jejich variabilní symbol zároveň odpovídá číslu zakázky (pozor – číslo zakázky musí být pouze numerické 0–9, jelikož se jedná o variabilní symbol)
 • pokud takovou položku najde, zkontroluje ještě cenu této položky

 

 • pokud cena neodpovídá, nabídne uživateli dialog s kontrolními údaji a žádostí o potvrzení
 • uživatel údaje potvrdí a akce pokračuje dál, jako při automatickém spárování. Pokud nepotvrdí, doplněk položku (y) vynechá
 • do nadefinované knihy zálohových faktur se vytvoří zálohová faktura k dané zakázce
 • do pole komentář vydaného dokladu se vloží číslo bankovního výpisu, VS položky a částka
 • do dokladu se jako variabilní symbol přenese číslo zakázky a do kategorie se vloží text "Vystaveno doplňkem..." (viz obr.)
   

Dialog Zálohy k zakázkám

 

 • částka zálohové faktury odpovídá částce na bankovním výpisu
 • pokud je částka shodná se zakázkou, přenesou se do zálohové faktury také položky ze zakázky. Pokud je částka jiná, obsahuje doklad pouze jednu položku s popisem "Záloha k zakázce " + Číslo zakázky
 • zároveň se do stavu položky v bankovním výpisu napíše stav "k úhradě"
 • do Deníku bankovního výpisu je zapsána událost spuštění doplňku spolu s informací o počtu vystavených zálohových faktur a uživateli je zobrazena zpráva o úspěšném dokončení kontroly bankovního výpisu

Spárování se následně provede standardně tlačítkem Uhradit.


DŮLEŽITÉ

Pro správnou funkčnost doplňku musí být na PC aktivní licence modulů Banka, Vydané doklady a Zakázky a uživatel musí disponovat uživatelským oprávněním na úrovni Úpravy záznamů a Vytváření záznamů do jednotlivých knih agend:
 
Agenda Zakázky – všechny knihy.
Agenda Banka – aktuální kniha agendy, nad kterou se spouští funkce doplňku.
Agenda Vydané doklady – kniha vydaných dokladů z nastavení doplňku.